ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 08 (11.VI - 10.VIII)

W okresie od 11 czerwca do 10 sierpnia 2009 roku, tj. w ósmym okresie raportowania, na obszarze Polski nie stwierdzamy występowania suszy rolniczej dla następujących upraw: zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

W pierwszej dekadzie sierpnia na terenie Polski rozkład opadów atmosferycznych był zróżnicowany. Największe opady wystąpiły w południowo-zachodniej części kraju (30-55mm), a najmniejsze w południowo-wschodniej Polsce (0-14 mm).

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, w porównaniu do poprzedniego raportu, uległy zmniejszeniu. Jednak uzyskane wartości w dalszym ciągu są znacznie wyższe od wartości krytycznych oznaczających suszę dla poszczególnych roślin. Najniższe wartości KBW występują w części północnej i środkowej kraju. W województwach południowych w przeważającej większości wartości KBW są wartościami dodatnimi.