ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 04 (1.V - 30.VI)

IUNG-PIB w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego za okres 1 maj - 30 czerwiec 2009 r. dla 3064 gmin Polski oraz określił aktualne zagrożenie suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

W czwartym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2009 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) na podstawie, którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w większości Polski nieznacznie ujemne lub dodatnie, obliczone wartości KBW dla w/w upraw są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Korzystne warunki pogodowe w ostatnim okresie sześciodekadowym wystąpiły w Polsce północnej i środkowej, na tych obszarach kraju wartości KBW były nieznacznie ujemne. W tej części Polski znacznie poprawiły się warunki wilgotnościowe, poprawiając bilans wodny roślin w wyniku wystąpienia wysokich opadów atmosferycznych. Natomiast na południu oraz na wschodzie kraju wartości KBW są dodatnie i na tych terenach występują problemy związane z nadmiarem wody. W wielu miejscowościach na południu kraju opad atmosferyczny w czerwcu wyniósł ponad 200 mm i był wyższy od średnich wartości wieloletnich nawet o ponad 100%. Szczególnie duży nadmiar wody wystąpił w południowej części województwa dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.