ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 02 (11.IV - 10.VI)

IUNG-PIB w Puławach zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla 3064 gmin Polski oraz określił aktualne zagrożenie suszą rolniczą dla sześciu gatunków i grup upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, drzew i krzewów owocowych oraz truskawek dla obszaru Polski za okres od 11 kwietnia do 10 czerwca 2009 roku.

Na podstawie obliczonych wartości KBW dla obszaru Polski dla okresu od 11 kwietnia do 10 czerwca 2009 roku, stwierdzamy zagrożenie suszą rolniczą na obszarze Polski na glebach I kategorii - bardzo lekkich (piaski luźne, piaski luźne pylaste, piaski słabo gliniaste, piaski słabo gliniaste pylaste) tylko dla drzew i krzewów owocowych. Obszarem najbardziej zagrożonym dla krzewów owocowych jest północna część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz północno-zachodnia część Niecki Nidziańskiej. Zagrożenie suszą występuje w 1,6% gmin Polski (w 48 gminach), w południowej części województwa łódzkiego, w zachodniej części świętokrzyskiego oraz w północno-wschodniej części województwa śląskiego, obejmując 0,2% gleb kraju.

Dla pozostałych grup i gatunków roślin wartości krytyczne KBW nie zostały przekroczone. Na terenie Polski południowej, północnej, zachodniej i wschodniej wartości KBW były znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Wystąpienie korzystnych warunków pogodowych na terenie Polski w drugiej połowie maja oraz na początku czerwca spowodowało, że wartości KBW były nieznacznie ujemne. Dobre warunki pogodowe wynikały przede wszystkim z wystąpienia wysokich opadów atmosferycznych, znacznie przekraczających średnie wartości wieloletnie, łagodząc w dalszym ciągu skutki niesprzyjających warunków meteorologicznych występujących w kwietniu.