ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 01 (1.IV - 31.V)

Na podstawie obliczonych wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla obszaru Polski w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2009 roku, stwierdzamy zagrożenie suszą rolniczą dla: zbóż ozimych, jarych, truskawek oraz drzew i krzewów owocowych uprawianych na glebach I kategorii - bardzo lekkich (piaski luźne, piaski luźne pylaste, piaski słabo gliniaste, piaski słabo gliniaste pylaste).

Stwierdzamy, że zagrożenie suszą rolniczą dla krzewów owocowych występowało na obszarze województw: łódzkiego, wielkopolskiego (część południowo-wschodnia), mazowieckiego (część zachodnia), świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego (część północna), lubelskiego (część zachodnia), zachodniopomorskiego (mała powierzchnia dolnej Odry), pomorskiego (część południowa), warmińsko-mazurskiego, podlaskiego (część wschodnia), dolnośląskiego (krańce wschodniej części), podkarpackiego (krańce w północnej części). Tak duża powierzchnia zagrożenia suszą (11,6% gleb Polski), wynika ze stosunkowo dużej wrażliwości krzewów owocowych na deficyt wody, szczególnie na glebach I kategorii.

Zagrożenie suszą dla: zbóż ozimych, jarych oraz truskawek występowało w środkowej Polsce na obszarze województw: łódzkiego, wielkopolskiego (część południowo-wschodnia), świętokrzyskiego (część północno-zachodnia), śląskiego (część północna). Wystąpienie suszy rolniczej na obszarach środkowej Polski w tym okresie dla ww. upraw spowodowane było przede wszystkim bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi w kwietniu. Opady atmosferyczne w kwietniu wahały się w tej części Polski od 0 do 5% normy oraz temperaturą znacznie wyższą od normy, od 3 do 4,5°C. Zagrożenie suszą dla tych upraw wystąpiło w 201 gminach (6,6% gmin Polski), obejmując 2,2% powierzchni gleb kraju.

W maju, a zwłaszcza w trzeciej dekadzie tego miesiąca wystąpiły w całym kraju stosunkowo wysokie opady, które znacznie przekraczały średnie wartości wieloletnie - łagodząc skutki niesprzyjających warunków meteorologicznych występujących w kwietniu.

Według obecnie opracowanych prognoz plonów (na dzień 31.V.2009) przez IUNG-PIB w Puławach, plony żyta powinny mieścić się w normie. Gorsza sytuacja występuje dla zbóż jarych i rzepaku, należy spodziewać się spadku plonu tych upraw od 3 do 8% w skali kraju względem plonów średnich wieloletnich. Występuje duże zróżnicowanie plonów dla zbóż jarych w poszczególnych rejonach kraju, od dobrej sytuacji na północy do znacznie gorszej na południu kraju. Prognoza dotycząca rzepaku wskazuje na największy spadek plonów w Polsce południowej i południowo-zachodniej, na północy kraju plony powinny być większe od średnich nawet o 10%. Prognoza dla pszenicy ozimej, wskazuje na spadek plonów krajowych o 11% względem plonów średnich wieloletnich. Obserwowany w tym okresie przebieg pogody nie spowodował strat w plonach buraka cukrowego, obecnie jest bardzo korzystna prognoza dla tej uprawy, prognozujemy wzrost plonów buraka o 14% względem plonów wieloletnich.