ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 12 (21.VII - 20.IX)

W dwunastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2009 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Ocena zagrożenia suszą rolniczą w tym okresie dotyczy rzepaku i rzepiku oraz buraka cukrowego.

W drugiej dekadzie września najniższe opady atmosferyczne wystąpiły na południowych obszarach województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego, powodując wzrost niedoborów wody. Jednakże występujący na tych terenach deficyt wody, nie wykazuje jeszcze zagrożenia suszą rolniczą, albowiem wartości krytyczne dla wymienionych upraw nie zostały przekroczone.

W południowo wschodniej części województwa lubelskiego wartości KBW zwiększyły się i osiągają minimalne wartości około -120 mm.