ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 13 (1.VIII - 30.IX)

W trzynastym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2009 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Ocena zagrożenia suszą rolniczą w tym okresie dotyczy rzepaku i rzepiku oraz buraka cukrowego.

Opady atmosferyczne, które wystąpiły w trzeciej dekadzie września, poprawiły warunki wodne w Polsce północno-zachodniej. Obszary z deficytem wody poniżej -120 mm występują tylko w pasie centralnej części województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskie oraz we wschodniej części pomorskiego. Występujący na tych terenach deficyt wody, nie wykazuje jeszcze zagrożenia suszą rolniczą, albowiem wartości krytyczne dla wymienionych upraw nie zostały przekroczone. W porównaniu do poprzedniego okresu raportowania warunki wodne uległy poprawie również we wschodniej Polsce.