INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

W przypadku pytań dotyczących suszy proponujemy kontakt poprzez
formularz zapytania (do pobrania) który należy wysłać mailem na adres susza@iung.pulawy.pl


Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
Tel: 81 4786 752
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel: 81 4786 779