Institute of Soil Science and Plants Cultivation
State Research Institute

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
phone: (0048) 81 4786 752
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Tel: 81 4786 779