Wskaźniki na podstawie zobrazowań satelitarnych MODIS

Sieć drogowa: Dane kartograficzne: @ OpenStreetMap contributors


Legenda: