Publikacje

 • Demidowicz G., Doroszewski A., Górski T. 1996. Wpływ niedoboru opadów na straty w produkcji ziemniaka i buraka cukrowego. Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., 438, 43-52.
 • Demidowicz G., Doroszewski A., Górski T. 1997. Metodyka szacunku strat w produkcji roślinnej powodowanych deficytem opadów. Rocz. AR Poz. CCXCI, Melior. Inż. Środ., 17, 233-243.
 • Doroszewski A., Górski T. 1995. Prosty wskaźnik ewapotranspiracji potencjalnej. Rocz. AR Pozn., CCLXXI, Melior. Inż. Środ., 16, 3-8.
 • Doroszewski A., Marcinkowska I. 1995. Klimatyczny bilans wodny sezonów wegetacyjnych 1921-1993 w Puławach. W: Środowisko Przyrodnicze Lubelszczyzny. Gleby i Klimat Lubelszczyzny, cz. II - Klimat (J. Kołodziej, R. Turski, red.). Materiały z Konferencji Naukowej Lublin, 25 kwietnia 1994, Lublin 1995, 193-197.
 • Doroszewski A. 2008. Susza będzie się powtarzać. Top Agrar Polska Mag. Nowocz. Rol. 7-8, 11.
 • Doroszewski A. 2008. Plon zmieniamy, plon. Sprawy Nauki, 11-12 (136), 19.
 • Doroszewski A. 2009. Polskie rolnictwo odczuwa zmiany klimatu, http://www.ppr.pl/artykul z dnia 20.03. 2009
 • Doroszewski A. 2010. Susza rolnicza monitorowana. Lubelskie Aktualności Rolnicze, 12 (244), 16-17.
 • Doroszewski A., Jadczyszyn J., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Mizak K., Łopatka A., Koza P. 2011. System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce. Wieś Jutra. 7/8 (156/157), 37-42.
 • Doroszewski A., Jadczyszyn J., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Mizak K., Łopatka A., Koza P., Górski T., Wróblewska E. 2012. Podstawy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Woda Środ. Obsz. Wiej., t. 12, z. 2(38), 77-91.
 • Doroszewski A., Demidowicz G., Górski T. 1997. Wpływ niedoboru opadów na straty w produkcji zbóż jarych w Polsce. Rocz. AR Poz. CCXCI, Melior. Inż. Środ., 17, 223-231.
 • Doroszewski A., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Jadczyszyn J, Koza P, Łopatka A. 2008. Monitoring suszy rolniczej w Polsce. Wiad. i Mel. i Łąk., t. LI, nr 1 (416), 35-38.
 • Doroszewski A., Kozyra J., Pudełko R., Jadczyszyn J., Stuczyński T., Mizak K., Koza P. 2008. Częstość występowania suszy w uprawie tytoniu. Prz. Tyt., 1, rok XV (LI, LXVIII), 13-15.
 • Górski T., Doroszewski A. 1986. Wpływ opadów atmosferycznych na plonowanie ziemniaków w Polsce. Zeszyty Prob. Post. Nauk Rol., 284, 369-375.
 • Górski T., Kozyra J., Doroszewski A. 2008. Field crop losses in Poland due to extreme weather conditions: case studies. In: The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions. Ed. Stanisław Liszewski, Łodź, 35-49.
 • Jadczyszyn J., Stuczyński T., Łopatka A., Koza P., Doroszewski A., Kozyra J.: Sucho na mapie. Rolnik Dzierżawca 2009/4, str. 62-65
 • Kozyra J., Doroszewski A., Nieróbca A. 2009. Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, z. 14, 243-257.
 • Kozyra J., Doroszewski A., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Łopatka A., Pudełko R., Koza P., Nieróbca A., Mizak K., Borzęcka-Walker M. Agricultural Drought Monitoring Systems (ADMS) – including crop specific requirements and soil map for the detection of areas affected by drought in Poland. [w:] Eitzinger, J., Kubu, G. (eds.), (2009): Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture. Extended Abstracts of the International Symposium, University of Natural Resources’ and Ap-plied Life Sciences (BOKU),Vienna, June 22-23 2009. BOKU-Met Report 17, ISSN 1994-4179 (Print), ISSN 1994-4187 (Online) - http://www.boku.ac.at/met/report., 2009, 37-39.
 • Mizak K., Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł., Łopatka A. 2011. Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008-2010. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. t. 11 z. 2 (34), 95-107.