Map of susceptibility soils to drought

Sieć drogowa: Dane kartograficzne: @ OpenStreetMap contributors

Legend

Soil category
Category I
Category II
Category III
Category IV

Obszary niekasyfikowane
Grassland
Fallow lands
Water
Forest
Urban areas

Komentarz do mapy kategorii glebowych