ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 05 (11.V - 10.VII)

IUNG-PIB w Puławach opracował wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego za okres 11 maj - 10 lipiec 2009 r. dla 3064 gmin Polski oraz określił aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

W piątym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2009 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są w większości terenów Polski nieznacznie ujemne lub dodatnie. Obliczone wartości KBW dla w/w upraw są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Nieznacznie ujemne wartości KBW, nie wykazujące zagrożenia suszą rolniczą, występują jedynie na północy kraju. W pozostałej części Polski występują wartości dodatnie, przy czym na południu są to wartości wysokie, miejscami nawet bardzo wysokie.

Obecnie w kraju nie występują problemy związane z deficytem wody dla roślin uprawnych, natomiast występują ze znacznym jej nadmiarem. W wielu miejscowościach w ostatnim okresie sześciodekadowym na południu kraju opad atmosferyczny wyniósł ponad 300 mm a na niektórych obszarach nawet ponad 400 mm. Opady te były znacznie wyższe od średnich wartości wieloletnich o 100-150% a nawet miejscami o 200%. W dalszym ciągu szczególnie duży nadmiar wody występuje w południowej części województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.