ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 11 (11.VII - 10.IX)

IUNG-PIB w Puławach opracował wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego za okres od 11 lipca do 10 września 2009 r. dla 3064 gmin Polski oraz określił aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz roślin strączkowych.

Na podstawie obliczonych wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla obszaru Polski, w jedenastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2009 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej dla roślin strączkowych uprawianych na glebach I kategorii - bardzo lekkich.

Udział powierzchni gleb zagrożonych suszą względem poprzedniego okresu raportowania zmalał i wynosi obecnie 1,3% powierzchni wszystkich gleb kraju. Zagrożonych suszą jest 227 gmin Polski tj. o 25 mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Poprawa warunków wilgotnościowych wystąpiła w województwach lubelskim i wielkopolskim, w których zagrożenie suszą notowano w ostatnim okresie sześciodekadowym. Wzrost powierzchni zagrożenia suszą odnotowano jedynie w województwie lubuskim.

Zagrożenie suszą dla roślin strączkowych dotyczy jedynie niewielkich obszarów, na których uprawiane są bardzo późne odmiany. Większość roślin strączkowych powinna, bowiem być już zebrana.