ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 06 (21.V - 20.VII)

Ocena zagrożenia suszą rolniczą w szóstym okresie raportowania dotyczy: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

W szóstym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2009 roku na obszarze Polski, kryterium suszy dla gatunków lub grup roślin uprawnych uwzględnionych w Systemie monitoringu suszy rolniczej nie zostało przekroczone. Oznacza to, że dotychczasowe zasięgi występowania suszy wyznaczone tylko w pierwszym i drugim okresie raportowania nie uległy zmianie.

W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz części województwa łódzkiego w okresie od 21 maja do 20 lipca 2009 wskaźnik KBW przyjmuje wartości powyżej 80 mm. W województwach tych, szczególnie na glebach dobrych może występować w dalszym ciągu problem z nadmiarem wody w glebie. Na przeważającym obszarze Polski wartości KBW kształtują się w zakresie od -50 do +50 mm. Warunki takie oznaczają dobre warunki wilgotnościowe dla wzrostu i rozwoju roślin. Najniższe wartości KBW, poniżej -60 mm, wystąpiły w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego.

W stosunku do raportu nr 5 obecny raport nie obejmuje upraw rzepaku i rzepiku z powodu zbioru tych roślin z pól. Ustalenia co do tych roślin z sezonu wegetacyjnego 2008/2009 należy więc uważać za ostateczne. Zgodnie z wcześniejszymi raportami dla uprawy rzepaku i rzepiku w 2009 kryterium 20% spadku plonów z powodu suszy w stosunku do średnich plonów wieloletnich nie zostało spełnione. W przypadku, gdy takie starty zostały stwierdzone na polu, są one najprawdopodobniej pochodną ogólnie niekorzystnych warunków meteorologicznych dla wegetacji rzepaku i rzepiku, jakie wystąpiły w sezonie wegetacyjnym. Ciepła zima i sucha i ciepła wiosna przyśpieszyła wegetację. Rośliny rzepaku i rzepiku wcześnie zakwitły i szybciej przeszły do okresu formowania łuszczyn. Brak opadów w kwietniu, a szczególnie w maju, mógł zmniejszyć potencjał plonowania tych roślin. W czerwcu i na początku lipca wystąpił okres z nadmiarem opadów, który w wielu obszarach kraju spowodował powtórne kwitnienie rzepaku, co niekorzystnie mogło wpłynąć na jakość plonu. Natomiast gwałtowne opady burzowe w tym okresie, niejednokrotnie postaci gradu dodatkowo ograniczyły uzyskiwane plony. Przedstawiony powyżej przebieg warunków meteorologicznych sprzyjał również rozwojowi chorób i szkodników w uprawach rzepaku i rzepiku.

Szczegółowe informacje o uprawach zagrożonych suszą według gmin w 2009 roku, można uzyskać w wersji tabelarycznej opracowywanych raportów.