ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 03 (21.IV - 20.VI)

W trzecim okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2009 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. IUNG-PIB w Puławach zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla 3064 gmin Polski oraz określił aktualne zagrożenie suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego na podstawie, którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w większości Polski ujemne, oznacza to, że deficyt wody dla wielu upraw nadal występuje. Obliczone wartości KBW są jednakże znacznie wyższe od wartości krytycznych. Największe zagrożenie suszą (wartości KBW poniżej -100 mm) występuje na obszarze między Wisłą a Odrą, ale w znacznie mniejszym stopniu niż na początku tegorocznego okresu monitorowania suszy rolniczej - nie dając podstaw do stwierdzenia jej wystąpienia.

Nadal występuje korzystna tendencja poprawy warunków pogodowych na terenie Polski południowej, północnej, zachodniej i wschodniej, w tych obszarach kraju wartości KBW były znacznie wyższe od wartości krytycznych. Dobre warunki wilgotnościowe, poprawiające bilans wodny roślin wynikają przede wszystkim z wystąpieniem wysokich opadów atmosferycznych, znacznie przekraczających średnie wartości wieloletnie. Dobre warunki pogodowe w dalszym ciągu łagodzą skutki niesprzyjających warunków meteorologicznych występujących w kwietniu i na początku maja.