ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 07 (1.VI - 31.VII)

Ocena zagrożenia suszą rolniczą w siódmym okresie raportowania dotyczy: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

W siódmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2009 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są w dalszym ciągu na większości terenów Polski nieznacznie ujemne lub dodatnie. Obliczone wartości KBW dla w/w upraw są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Ze względu na obecne warunki wodne dla roślin uprawnych, terytorium Polski można podzielić na trzy obszary: z nadmiarem, z dobrymi warunkami oraz z lekkim deficytem wody.

Znaczny nadmiar wody występuje na południu i na wschodzie kraju, w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim oraz w części województwa podlaskiego. Dodatni bilans wodny mimo wysokiej temperatury powietrza wynika z bardzo wysokich opadów atmosferycznych. Warunki takie bardzo sprzyjają rozwojowi wielu chorób i szkodników w uprawach rolnych.

Na przeważającym obszarze Polski występują dobre warunki wilgotnościowe dla upraw (część północna, północno-wschodnia, środkowa).

Lekki deficyt wody, nie wykazujący jednak zagrożenia suszą rolniczą, występują jedynie na terenie północno-zachodniej części kraju.