ARCHIWUM (2011)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2011; okres: 12 (21.VII - 20.IX)

W dwunastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2011 roku, nie stwierdzamy zagrożenia suszą rolniczą na obszarze Polski.

W dwunastym okresie raportowania dla obszaru Polski średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), względem poprzedniego okresu zmalała o 22 mm. Jednakże wartości KBW w całej Polsce są w dalszym ciągu znacznie wyższe od wartości krytycznych. W Polsce północnej, północno-zachodniej i zachodniej wartości KBW są dodatnie, natomiast na Lubelszczyźnie oraz we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz na Nizinie Południowo-wielkopolskiej są ujemne.

W sierpniu najcieplej było w środkowej i południowej Polsce (18,5-19,5°C). Najchłodniej było w północnej części kraju, od 17,5 do 18,5°C.

W pierwszej dekadzie września najcieplej było w Polsce południowo-zachodniej od 15,5°C do 17°C, natomiast w części północno wschodniej było chłodniej od 14°C do 15,5°C.

Druga dekada września była ciepła. Najcieplej było w południowych obszarach kraju 15,5-17,5°C, a zwłaszcza w części południowo-wschodniej, w której było nawet cieplej niż w poprzedniej dekadzie. Chłodniej było na północy kraju, temperatura wynosiła od 14 do 15°C.

W sierpniu najwyższe opady wystąpiły na północy kraju, na Pobrzeżu Koszalińskim, Pojezierzu Zachodniopomorskim, Południowopomorskim oraz Mazurskim od 70 do 110 mm. Natomiast najniższe opady wystąpiły w Polsce południowo-wschodniej i wschodniej od 30 do 60 mm.

W pierwszej i drugiej dekadzie września Polska pod względem opadów atmosferycznych była wyraźnie podzielona na dwie części: południowo-wschodnią i wschodnią z bardzo małymi opadami (0-3 mm w drugiej dekadzie oraz 2-10 mm w pierwszej dekadzie) oraz na północno-zachodnią z większymi opadami, które przekroczyły 65 mm (w pierwszej dekadzie) oraz 60 mm (w drugiej dekadzie).

Warunki meteorologiczne występujące we wrześniu z stosunkowo wysoką temperaturą powietrza oraz z umiarkowanymi opadami należy ocenić jako sprzyjające uprawom polowym.