ARCHIWUM (2011)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2011; okres: 06 (21.V - 20.VII)

W szóstym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2011 roku, nie stwierdzamy zagrożenia suszą rolniczą na obszarze Polski.

Pomimo ujemnych wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) prawie w całej Polsce (z wyjątkiem Podkarpacia i Żywiecczyzny), wartości KBW dla upraw uwzględnianych w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

W porównaniu do stanu prezentowanego w piątym komunikacie, nastąpił znaczny wzrost wartości KBW prawie we wszystkich badanych miejscowościach. Średnio dla Polski KBW wzrósł o 25 mm, co oznacza, że w kolejnym okresie sześciodekadowym deficyt wody dla roślin uprawnych znacznie się zmniejszył i wynosi od 0 (na wschodzie kraju) do – 130 mm (w centralnej Polsce).

Jedynie na obszarach nadmorskich, Pojezierzu Wschodniopomorskim oraz Chełmińsko-Dobrzyńskim wartości KBW zmniejszyły się o 10-20 mm, co spowodowało, że na tym terenie deficyt wody nieznacznie się powiększył. Mimo to, dotychczasowe zapasy wody w glebie w gminach tego rejonu są na tyle wysokie, że nie powodują 20% spadku plonu.

Obszarem o największym zagrożeniu suszą jest nadal woj. lubuskie i zachodnia część woj. wielkopolskiego, mimo iż deficyt wody na obszarze tych województw zmniejszył się o ok. 30 mm i wynosi obecnie od -130 do -160 mm.

Tegoroczny czerwiec był ciepły. Najcieplej, od 18 do 19oC było w szerokim pasie środkowej Polski. Na południe i na północ od tego pasa temperatura powietrza była niższa i wynosiła 17-18oC na południu oraz 16-17oC na północy kraju. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i środkowym Mazowszu temperatura powietrza była wyższa od średniej wieloletniej (1971-2000) o 2-2,5oC, a na Pobrzeżu i Przedgórzu Karpackim o 1,5oC.

Opady atmosferyczne w czerwcu były bardzo zróżnicowane, od bardzo niskich (10-25 mm) w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Pobrzeżu Gdańskim, Nizinie Północnomazowieckiej, Wyżynie Przedborskiej oraz Niecce Nidziańskiej, gdzie stanowiły 50-70% normy wieloletniej, po wysokie w południowo-wschodniej i południowej części kraju, gdzie wynosiły od 50 do 120 mm (100-150% normy).

Temperatura powietrza w pierwszej dekadzie lipca była niska, zwłaszcza w południowo-wschodnim rejonie kraju i wynosiła od 15,5 do 16,5oC. Najcieplej było w województwie lubuskim i wielkopolskim 17,5-19,0oC. W drugiej dekadzie lipca temperatura powietrza była już znacznie wyższa. Odwrotnie niż w poprzedniej dekadzie, najcieplej było na Lubelszczyźnie (20,5-22,0oC), zaś najchłodniej na zachodzie kraju (18,5-19,5oC).

Opady atmosferyczne w pierwszej dekadzie lipca były obfite lub bardzo obfite na dużej powierzchni kraju. Największe opady wystąpiły w Polsce wschodniej, zwłaszcza w części północno-wschodniej, osiągając wielkości od 60 do 120 mm. Mniejsze opady (30-60 mm), były w Polsce zachodniej, zaś najmniejsze na Pobrzeżu Koszalińskim (15-30 mm). W drugiej dekadzie lipca opady były bardzo zróżnicowane, od bardzo wysokich między Małopolską i Mazowszem, gdzie wynosiły od 60 do 100 mm, po stosunkowo niskie na Kujawach, Dolnym Śląsku oraz na zachodzie kraju i wynosiły od 20 do 40 mm.

Znaczne opady atmosferyczne w czerwcu i lipcu w południowej, południowo-wschodniej oraz wschodniej części kraju, zmniejszyły deficyt wody i przyczyniły się do poprawy stanu wielu upraw. Niemniej, na znacznym obszarze kraju, zwłaszcza na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego dotychczasowe straty spowodowane długotrwałą suszą, będą przyczyną znacznych spadków tegorocznych plonów dla wielu roślin uprawnych.