ARCHIWUM (2011)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2011; okres: 05 (11.V - 10.VII)

W piątym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2011 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w dalszym ciągu ujemne prawie w całej Polsce (z wyjątkiem okolic Leska i Nowego Sącza).

W porównaniu do stanu prezentowanego w czwartym komunikacie, nastąpił znaczny wzrost wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego prawie we wszystkich badanych miejscowościach. KBW dla Polski wzrósł średnio o 46 mm, co oznacza, że deficyt wody dla roślin uprawnych znacznie się zmniejszył.

Obszarami o największym zagrożeniu suszą są nadal woj. lubuskie i wielkopolskie, mimo iż deficyt wody na obszarze tych województw zmniejszył się o ok. 40 mm i wynosi obecnie od -160 do -190 mm. W pozostałych rejonach kraju deficyt wody również znacznie zmniejszył się, a najbardziej na Warmii i Mazurach (o ok. 90 mm) oraz na Mazowszu o ok. 60 mm.

Obecny deficyt wody, powodujący spadek plonów o 20% występuje na obszarze 4,7% gruntów ornych (10 dni temu występował na powierzchni 18,3%, a 20 dni temu na powierzchni 24,4%).

Zagrożenie suszą na terenie Polski względem sytuacji sprzed 10 dni zmniejszyło się o 811 gmin. Obecnie susza występuje nadal w 311 gminach Polski (10,2% gmin) na terenie 4 województw. W porównaniu z danymi z poprzedniego raportu zagrożenie suszą nie występuje już w województwie: kujawsko-pomorskim, pomorskim, mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim. Również w pozostałych województwach zmniejszył się udział powierzchni zagrożonej suszą rolniczą.

Obecnie suszą zagrożone są województwa:

Województwo Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
lubuskie 103 88.8 52.8
wielkopolskie 161 50.9 28.4
zachodniopomorskie 24 14.5 1.4
dolnośląskie 23 10.3 2.2

Zagrożenie suszą w tych województwach dotyczy następujących upraw:

  • zboża ozime
  • zboża jare,
  • rzepak i rzepik,
  • krzewy owocowe,
  • rośliny strączkowe

Tegoroczny maj był ciepły. Najwyższa temperatura w maju wystąpiła na Pojezierzu Lubuskim oraz w Wielkopolsce (14-15oC) i była wyższa o 1-1,5oC od średniej wieloletniej (1971-2000). Najniższą temperaturę stwierdzono na Pobrzeżu Gdańskim (11-12oC), w pozostałej części Polski temperatura powietrza wynosiła od 12 do 14oC i na tych terenach była wyższa od średniej wieloletniej od 0 do 1 oC.

W maju najniższe opady wystąpiły w Wielkopolsce i na Kujawach (poniżej 30 mm, a miejscami nawet poniżej 20 mm), co stanowiło 40% normy wieloletniej, a w okolicach Poznania opady wynosiły nawet poniżej 20% normy. Nieco większe ale również niskie opady wystąpiły we wschodniej części Pobrzeża Zachodniopomorskiego oraz Pomorskiego, a także w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie (30-40 mm, 60-70% normy). Najwyższe opady wystąpiły na Pogórzu Śląskim, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim (80-120 mm, ok. 100% normy). W pozostałej części Polski opady wynosiły od 40 do 80 mm.

Tegoroczny czerwiec był również ciepły. Najcieplej, od 18 do 19oC było w szerokim pasie środkowej Polski. Na południe i na północ od tego pasa temperatura powietrza była niższa i wynosiła 17 -18oC na południu oraz 16 - 17 oC na północy kraju.

Opady atmosferyczne w czerwcu były bardzo zróżnicowane, od bardzo niskich (10-25 mm) w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Pobrzeżu Gdańskim, Nizinie Północnomazowieckiej, Wyżynie Przedborskiej oraz Niecce Nidziańskiej, po wysokie w południowo-wschodniej i południowej części kraju, gdzie wynosiły od 50 do 120 mm.

Temperatura powietrza w pierwszej dekadzie lipca była niska, zwłaszcza w południowo-wschodnim rejonie kraju i wynosiła od 15,5 do 16,5oC. Najcieplej było w województwie lubuskim i wielkopolskim 17,5-19,0 oC.

Opady atmosferyczne w pierwszej dekadzie lipca były obfite lub bardzo obfite na dużej powierzchni kraju. Największe opady wystąpiły w Polsce wschodniej, zwłaszcza w części północno-wschodniej osiągając wielkości od 60 do 120 mm. W Polsce zachodniej opady były już mniejsze (30-60 mm), zaś najmniejsze wystąpiły na Pobrzeżu Koszalińskim (15-30 mm).

Znaczne opady atmosferyczne w czerwcu i w pierwszej dekadzie lipca, zwłaszcza na wschodzie kraju, spowodowały pewną poprawę stanu wielu upraw. Niemniej dotychczasowe straty spowodowane suszą będą przyczyną znacznych spadków plonu wielu roślin uprawnych.