ARCHIWUM (2011)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2011; okres: 08 (11.VI - 10.VIII)

W ósmym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2011 roku, nie stwierdzamy zagrożenia suszą rolniczą na obszarze Polski.

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) na znacznych obszarach kraju są dodatnie. Wartości ujemne, podobnie jak w siódmym okresie, występują jedynie w południowej części woj. wielkopolskiego oraz północnej części woj. pomorskiego. Natomiast w całej Polsce wartości KBW są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Na terenie całego kraju notuje się wzrost wartości KBW już od piątego, 6-dekadowego okresu raportowania. W porównaniu do okresu 21 kwietnia-20 czerwca br., kiedy wartości KBW były najniższe, w obecnym okresie raportowania średnia wartość wzrosła aż o 166 mm. Natomiast względem poprzedniego (siódmego okresu) wartości KBW średnio dla Polski wzrosły o 13 mm. Oznacza to, że w kolejnym okresie sześciodekadowym nie ma już deficytu wody dla roślin uprawnych, występuje natomiast problem nadmiaru wody.

Tegoroczny czerwiec był ciepły. Najcieplej, od 18 do 19°C było w szerokim pasie środkowej Polski. Na południe i na północ od tego pasa temperatura powietrza była niższa i wynosiła 17-18°C na południu oraz 16-17°C na północy kraju. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i środkowym Mazowszu temperatura powietrza była wyższa od średniej wieloletniej (1971-2000) o 2-2,5°C, a na Pobrzeżu i Przedgórzu Karpackim o 1,5°C.

W lipcu temperatura powietrza była zróżnicowana. Najchłodniej było w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju (16-17,5°C), zaś najcieplej było we wschodniej części Polski (18-19°C).

Najcieplej w pierwszej dekadzie sierpnia było na Nizinie Południowowielkopolskiej (18-19°C). Na pozostałych terenach Polski temperatura powietrza była nieco niższa i wynosiła 17-18°C.

Opady atmosferyczne w czerwcu były bardzo zróżnicowane, od bardzo niskich (10-25 mm) w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Pobrzeżu Gdańskim, Nizinie Północnomazowieckiej, Wyżynie Przedborskiej oraz Niecce Nidziańskiej, gdzie stanowiły 50-70% normy wieloletniej, po wysokie w południowo-wschodniej i południowej części kraju, gdzie wynosiły od 50 do 120 mm (100-150% normy).

W lipcu natomiast opady atmosferyczne były bardzo obfite na dużej powierzchni kraju. Największe opady wystąpiły na wschodzie oraz w wąskim pasie na zachodnich krańcach Polski, od 160 do 300 mm. Mniejsze, choć również wysokie opady, od 100 do 160 mm miały miejsce w pozostałej części kraju.

Największe opady pierwszej dekady sierpnia wystąpiły na Suwalszczyźnie (26-33mm) i stopniowo malały w kierunku południowo-zachodnim, by na Nizinie Śląskiej osiągnąć wartości od 10 do 16 mm.

Warunki meteorologiczne w ostatnich tygodniach nadal charakteryzują się znacznymi opadami atmosferycznymi i silnymi burzami. Z powodu częstych opadów i dużej wilgotności ziarna opóźnione są zbiory zbóż. Wysoka wilgotność powietrza stwarza ponadto duże zagrożenie upraw chorobami grzybowymi. Bardzo niekorzystnym efektem powodowanym przez obecne warunki pogodowe jest porastanie zbóż, co obserwuje się szczególnie u pszenżyta ozimego i żyta oraz może również mieć miejsce u pszenicy. Wiele pól jest nadal podmokniętych, co utrudnia bądź uniemożliwia wjazd sprzętu i prowadzenie zbiorów.