ARCHIWUM (2011)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2011; okres: 10 (1.VII - 31.VIII)

W dziesiątym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2011 roku, nie stwierdzamy zagrożenia suszą rolniczą na obszarze Polski.

W dziesiątym okresie raportowania dla obszaru Polski średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), względem poprzedniego okresu, nie uległa zmianie. Wartości KBW w całej Polsce są w dalszym ciągu znacznie wyższe od wartości krytycznych. Na znacznych obszarach kraju są one dodatnie. Wartości ujemne nadal występują jedynie w południowej części woj. wielkopolskiego.

W obecnym okresie sześciodekadowym zapotrzebowanie na wodę jest znacznie mniejsze dla wszystkich rozpatrywanych upraw niż w miesiącach czerwiec-lipiec.

Temperatura powietrza w lipcu była zróżnicowana. Najchłodniej było w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju (16-17,5°C), zaś najcieplej było we wschodniej części Polski (18-19°C).

W pierwszej dekadzie sierpnia najcieplej było na Nizinie Południowowielkopolskiej (18-19°C). Na pozostałych terenach Polski temperatura powietrza była nieco niższa i wynosiła 17-18°C. W drugiej dekadzie sierpnia również było najcieplej na Nizinie Południowowielkopolskiej, z tym że temperatura była już nieco wyższa, wynosiła 19-19,5°C, podobne warunki termiczne wystąpiły też na Dolnym Śląsku oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Na pozostałych terenach środkowej i południowej Polski również było ciepło, od 18 do 19°C. Najchłodniej było w Polsce północnej 16-18°C. Natomiast w trzeciej dekadzie sierpnia Polska podzielona była na dwie części, południową cieplejszą i północną zimniejszą. W środkowym pasie kraju temperatura wynosiła ok. 19°C, w kierunku południowym wzrastała, by osiągnąć ponad 20°C w Beskidach, a w kierunku północnym malała osiągając 17°C na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim.

Opady atmosferyczne były w lipcu bardzo obfite na dużej powierzchni kraju. Największe opady wystąpiły na wschodzie oraz w wąskim pasie na zachodnich krańcach Polski, od 160 do 300 mm, nieco mniejsze, od 100 do 160 mm miały miejsce w pozostałej części kraju.

W pierwszej dekadzie sierpnia największe opady wystąpiły na Suwalszczyźnie (26-33 mm) i stopniowo malały w kierunku południowo-zachodnim, by na Nizinie Śląskiej osiągnąć wartości od 10 do 16 mm. W drugiej dekadzie sierpnia opady na dużej powierzchni kraju wynosiły od 15 do 45 mm, najniższe (od 5 do 15 mm) wystąpiły w Polsce południowo-wschodniej. Natomiast w trzeciej dekadzie sierpnia pod względem opadów Polska była bardzo zróżnicowana. W południowo-wschodniej części kraju opady nie wystąpiły. Na wschodnich terenach były bardzo niskie (do 10 mm). W szerokim pasie biegnącym z północy na południe opady wynosiły od 10 do 25 mm, a na zachodzie kraju od 25 do 70 mm.

Warunki meteorologiczne w ostatniej dekadzie sierpnia zdecydowanie poprawiły się, zwłaszcza w południowo-wschodnich terenach Polski. Temperatura powietrza w południowej części kraju była wysoka, a opady były niskie co pozwoliło na przeprowadzenie opóźnionych zbiorów zbóż. Znacznie gorsza sytuacja wystąpiła w północnej części kraju z powodu wysokich opadów atmosferycznych oraz niskiej temperatury powietrza co w dalszym ciągu utrudnia zbiory na tych terenach.