ARCHIWUM (2011)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2011; okres: 07 (1.VI - 31.VII)

W siódmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2011 roku, nie stwierdzamy zagrożenia suszą rolniczą na obszarze Polski.

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) na znacznych obszarach kraju są dodatnie (z wyjątkiem południowej części woj. wielkopolskiego oraz północnej części woj. pomorskiego). W całej Polsce wartości KBW są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

W porównaniu do stanu prezentowanego w szóstym komunikacie, w całym kraju nastąpił bardzo duży wzrost wartości KBW. Średnio dla Polski KBW wzrósł aż o 74 mm, co oznacza, że w kolejnym okresie sześciodekadowym deficyt wody dla roślin uprawnych nie tylko się zmniejszył, ale obecnie powstał problem z nadmiarem wody.

Tegoroczny czerwiec był ciepły. Najcieplej, od 18 do 19°C było w szerokim pasie środkowej Polski. Na południe i na północ od tego pasa temperatura powietrza była niższa i wynosiła 17-18°C na południu oraz 16-17°C na północy kraju. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i środkowym Mazowszu temperatura powietrza była wyższa od średniej wieloletniej (1971-2000) o 2-2,5°C, a na Pobrzeżu i Przedgórzu Karpackim o 1,5°C.

Temperatura powietrza w lipcu była zróżnicowana. Najchłodniej było w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju 16-17,5°C, zaś najcieplej było we wschodzie części Polski 18-19°C.

Opady atmosferyczne w czerwcu były bardzo zróżnicowane, od bardzo niskich (10-25 mm) w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Pobrzeżu Gdańskim, Nizinie Północnomazowieckiej, Wyżynie Przedborskiej oraz Niecce Nidziańskiej, gdzie stanowiły 50-70% normy wieloletniej, po wysokie w południowo-wschodniej i południowej części kraju, gdzie wynosiły od 50 do 120 mm (100-150% normy).

Opady atmosferyczne tegorocznego lipca były bardzo obfite na dużej powierzchni kraju. Największe opady wystąpiły na wschodzie oraz w wąskim pasie na zachodnich krańcach Polski, od 160 do 300 mm. Mniejsze opady ale również duże, od 100 do 160 mm wystąpiły w pozostałej części kraju.

Warunki meteorologiczne w ostatnich tygodniach charakteryzujące się znacznymi opadami atmosferycznymi, burzami, powodują że tegoroczne zbiory przebiegają z dużymi problemami. Zbiory zbóż z powodu częstych opadów atmosferycznych oraz dużej wilgotności ziarna będą opóźnione. Z powodu dużej wilgotności powietrza istnieje również duże zagrożenie upraw spowodowane przez rozwój grzybów. Innym niekorzystnym zjawiskiem spowodowanym przez obecne warunki pogodowe jest porastanie zbóż, które występuje już u pszenżyta ozimego i żyta, możliwe że ten problem może również dotyczyć pszenicy. Wiele pól jest podmokniętych, na które obecnie wjazd ciężkim sprzętem jest utrudniony lub nawet niemożliwy.

Według oceny IUNG-PIB te niekorzystne warunki pogodowe spowodowane deficytem wody na początku okresu wegetacji oraz obecnym nadmiarem wody mogą spowodować, że plony pszenicy ozimej będą niższe o 19%, żyta o 10%, zbóż jarych o 6-8%, względem plonów średnich wieloletnich. Tak wysokie opady atmosferyczne spowodowały, że prognoza plonów dla ziemniaka przewiduje znaczny spadek plonów tej uprawy, o ok. 18%. Jedynie ostatnio panujące warunki pogodowe sprzyjają uprawom buraka cukrowego oraz kukurydzy i mogą spowodować wzrost plonów tych upraw o ok. 10% względem plonów średnich wieloletnich.