ARCHIWUM (2011)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2011; okres: 13 (1.VIII - 30.IX)

W trzynastym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2011 roku, nie stwierdzamy zagrożenia suszą rolniczą na obszarze Polski.

W trzynastym okresie raportowania dla obszaru Polski średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), względem poprzedniego okresu zmalała o 57 mm. Jednakże wartości KBW w całej Polsce są w dalszym ciągu wyższe od wartości krytycznych. Wartości KBW są dodatnie jedynie na Pobrzeżu Szczecińskim i Koszalińskim, natomiast w pozostałej części kraju są ujemne. Najniższe wartości KBW (od -120 do -159 mm) występują na Wyżynie Lubelskiej, Kieleckiej oraz we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Środkowobeskidzkiego.

W sierpniu najcieplej było w środkowej i południowej Polsce (18,5-19,5°C). Najchłodniej było w północnej części kraju, od 17,5 do 18,5°C.

Wrzesień był w całym kraju b. ciepły. Najcieplej było w południowo-zachodniej części kraju od 15 do 16°C. Chłodniej było jedynie na północnym wschodzie kraju, temperatura na tym obszarze wynosiła od 13,5 do 14°C i była wyższa od średniej wieloletniej o ok. 1°C.

W sierpniu najwyższe opady wystąpiły na północy kraju, na Pobrzeżu Koszalińskim, Pojezierzu Zachodniopomorskim, Południowopomorskim oraz Mazurskim od 70 do 110 mm. Natomiast najniższe opady wystąpiły w Polsce południowo-wschodniej i wschodniej od 30 do 60 mm.

We wrześniu najwyższe opady wystąpiły północno-zachodniej (od 60 do 100 mm) oraz w zachodniej (od 30 do 60 mm) części kraju. Na pozostałym obszarze Polski opady były zdecydowanie niższe od 2 do 30 mm. Szczególnie małe opady wystąpiły na Lubelszczyźnie (od 2 do 15 mm).

Ze względu na występujące we wrześniu warunki termiczne (wysoka temperatura powietrza) należy je uznać za sprzyjające uprawom polowym. Natomiast ze względu na warunki wilgotnościowe (bardzo małe opady) z pewnością nie były one sprzyjające dobrym wschodom ozimin.