ARCHIWUM (2011)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2011; okres: 09 (21.VI - 20.VIII)

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2011 roku, nie stwierdzamy zagrożenia suszą rolniczą na obszarze Polski.

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) w całej Polsce są znacznie wyższe od wartości krytycznych, na znacznych obszarach kraju są dodatnie i nadal wzrastają. Wartości ujemne występują jedynie w południowej części woj. wielkopolskiego.

W obecnym okresie sześciodekadowym zapotrzebowanie na wodę jest znacznie mniejsze dla wszystkich rozpatrywanych upraw. Natomiast wyższe są wartości KBW, które wzrosły o 15 mm względem poprzedniego (ósmego okresu raportowania). Taka sytuacja sprawia, że w kolejnym okresie sześciodekadowym występuje problem nadmiaru wody.

Temperatura powietrza w lipcu była zróżnicowana. Najchłodniej było w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju (16-17,5°C), zaś najcieplej było we wschodniej części Polski (18-19°C).

W pierwszej dekadzie sierpnia najcieplej było na Nizinie Południowowielkopolskiej (18-19°C). Na pozostałych terenach Polski temperatura powietrza była nieco niższa i wynosiła 17-18°C. W drugiej dekadzie sierpnia również było najcieplej na Nizinie Południowowielkopolskiej, z tym że temperatura była już nieco wyższa, wynosiła 19-19,5°C, podobne warunki termiczne wystąpiły też na Dolnym Śląsku oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Na pozostałych terenach środkowej i południowej Polski również było ciepło, od 18 do 19°C. Najchłodniej był w Polsce północnej 16-18°C.

Opady atmosferyczne były w lipcu bardzo obfite na dużej powierzchni kraju. Największe opady wystąpiły na wschodzie oraz w wąskim pasie na zachodnich krańcach Polski, od 160 do 300 mm, nieco mniejsze, od 100 do 160 mm miały miejsce w pozostałej części kraju.

W pierwszej dekadzie sierpnia największe opady wystąpiły na Suwalszczyźnie (26-33mm) i stopniowo malały w kierunku południowo-zachodnim, by na Nizinie Śląskiej osiągnąć wartości od 10 do 16 mm. W drugiej dekadzie sierpnia opady na dużej powierzchni kraju wynosiły od 15 do 45 mm, natomiast najniższe  (od 5 do 15 mm) wystąpiły w Polsce południowo-wschodniej. Na pozostałym obszarze kraju opady były wyższe i wynosiły od 15 do 45 mm.

Warunki meteorologiczne w ostatnich tygodniach nadal charakteryzują się znacznymi opadami atmosferycznymi i silnymi burzami. Z powodu częstych opadów i dużej wilgotności ziarna w wielu rejonach kraju opóźnione są zbiory zbóż. Nadal występuje wysoka wilgotność powietrza, co stwarza duże zagrożenie upraw chorobami grzybowymi. Bardzo niekorzystnym efektem powodowanym przez obecne warunki pogodowe jest porastanie zbóż. Wiele pól w dalszym ciągu jest nadal podmokniętych, co utrudnia bądź uniemożliwia wjazd sprzętu i prowadzenie zbiorów.