ARCHIWUM (2011)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2011; okres: 11 (11.VII - 10.IX)

W jedenastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2011 roku, nie stwierdzamy zagrożenia suszą rolniczą na obszarze Polski.

W jedenastym okresie raportowania dla obszaru Polski średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), względem poprzedniego okresu zmalała o 35 mm. Jednakże wartości KBW w całej Polsce są w dalszym ciągu znacznie wyższe od wartości krytycznych. W Polsce północnej wartości KBW są dodatnie, natomiast w części południowo-zachodniej i na Lubelszczyźnie są ujemne.

W obecnym okresie sześciodekadowym zapotrzebowanie na wodę jest w dalszym ciągu znacznie mniejsze dla wszystkich rozpatrywanych upraw w porównaniu do poprzednich okresów sześciodekadowych.

Temperatura powietrza w lipcu była zróżnicowana. Najchłodniej było w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju (16-17,5°C), zaś najcieplej było we wschodniej części Polski (18-19°C).

W sierpniu najcieplej było w środkowej i południowej Polsce (18,5-19,5°C). Najchłodniej było w północnej części kraju, od 17,5 do 18,5°C.

W pierwszej dekadzie września najcieplej było w Polsce południowo-zachodniej od 15,5°C do 17oC, natomiast w części północno wschodniej było chłodniej od 14°C do 15,5°C.

Opady atmosferyczne w lipcu były bardzo obfite na dużej powierzchni kraju. Największe opady wystąpiły na wschodzie oraz w wąskim pasie na zachodnich krańcach Polski, od 160 do 300 mm (tj. 350-400 % normy wieloletniej), nieco mniejsze opady, od 100 do 160 mm miały miejsce w pozostałej części kraju.

W sierpniu najwyższe opady wystąpiły na północy kraju, na Pobrzeżu Koszalińskim, Pojezierzu Zachodniopomorskim, Południowopomorskim oraz Mazurskim od 70 do 110 mm. Natomiast najniższe opady wystąpiły w Polsce południowo-wschodniej i wschodniej od 30 do 60 mm.

W pierwszej dekadzie września opady w Polsce były bardzo zróżnicowane od bardzo niskich w południowo-wschodniej i wschodniej części kraju (od 2 do 10 mm), po stosunkowo wysokie w części północno-zachodniej, gdzie przekroczyły 65 mm.

Warunki meteorologiczne w pierwsze dekadzie września uległy dalszej poprawie, zwłaszcza w południowo-wschodnich terenach Polski. Temperatura powietrza w tej części kraju była stosunkowo wysoka, a opady były niskie co pozwoliło na dokończenie opóźnionych zbiorów zbóż. W dalszym ciągu znacznie gorsza sytuacja występuje w północnej części kraju z powodu wysokich opadów atmosferycznych, co w dalszym ciągu może utrudniać zbiory na tych terenach.