ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 12 (21.VII - 20.IX)

W dwunastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2010 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są w całej Polsce dodatnie. Obliczone wartości KBW dla w/w upraw są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Tegoroczny sierpień był bardzo ciepły. Najwyższa średnia temperatura powietrza (ponad 20°C) wystąpiła na Lubelszczyźnie, natomiast najniższa ok. 17°C na Przedgórzu Sudeckim i Pogórzu Zachodniosudeckim.

Pierwsza jak i druga dekada września w całym kraju były zdecydowanie chłodne, temperatura powietrza wynosiła od 11-13°C. Jedynie na samym wybrzeżu temperatura nieznacznie przekraczała 13°C oraz na południu Polski (tylko w drugiej dekadzie).

W sierpniu wystąpiło duże zróżnicowanie wielkości sum opadów. Wysokie opady zanotowano w zachodniej i północno-zachodniej części Polski oraz w Beskidach Zachodnich, miejscami przekraczające 200 mm. Natomiast niższe opady atmosferyczne, nie przekraczające 80 mm wystąpiły na Nizinie i Wyżynie Śląskiej.

Polska pod względem opadów atmosferycznych w pierwszej dekadzie września była zdecydowanie zróżnicowana, na wschodzie i na południowym-wschodzie wystąpiły bardzo obfite opady deszczu wynoszące miejscami ponad 100 mm. Na pozostałym obszarze kraju opady były zdecydowanie mniejsze, wynosiły od 10 do 30 mm.

W drugiej dekadzie września opady atmosferyczne były znacznie niższe, od 70 mm na północnym zachodzie po kilka mm na południu kraju.

W obecnym sześciodekadowym okresie (podobnie jak w poprzednich okresach) utrzymuje się wyraźna tendencja wzrostu wartości KBW. Wzrosły one, względem poprzedniego okresu średnio o ok. 30 mm, najwięcej na północy kraju, zwłaszcza na Wybrzeżu - o ponad 50 mm.

Najwyższe wartości KBW, nawet ponad 200 mm nadal występują na Żywiecczyźnie, są to wielkości świadczące o znacznym nadmiarze wody, zaś najniższe wartości w okolicach Kalisza, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie (od 0 do 30 mm) i w tych rejonach Polski sytuacja dotycząca wilgotności gleby jest najlepsza.