ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 11 (11.VII - 10.IX)

W jedenastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2010 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są w zdecydowanej większości terenów Polski dodatnie. Obliczone wartości KBW dla w/w upraw są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Tegoroczny lipiec był jednym z najcieplejszych miesięcy ostatniego stulecia. Temperatura powietrza wynosiła od 20 do 22°C, w całej Polsce zostały znacznie przekroczone normy dla trzydziestolecia 1971-2000 od 2,5-4°C.

Sierpień również był bardzo ciepły. Najwyższa średnia temperatura powietrza (ponad 20°C) wystąpiła na Lubelszczyźnie, natomiast najniższa ok. 17°C na Przedgórzu Sudeckim i Pogórzu Zachodniosudeckim.

Natomiast pierwsza dekada września w całym kraju była zdecydowanie chłodna, temperatura wynosiła od 11-12°C, jedynie na samym wybrzeżu nieznacznie przekraczała 13°C.

W lipcu stwierdzono duże zróżnicowanie pod względem opadów atmosferycznych. Najwyższe opady przekraczające 300 mm wystąpiły na południu i południowym-wschodzie kraju. Wysokie opady wystąpiły również na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku (120-150 mm), a zwłaszcza w Kotlinie Kłodzkiej (ponad 180 mm). Natomiast na Warmii i Mazurach, wschodnim Mazowszu oraz w północnej części Lubelszczyzny opady były małe (50-70 mm), 50-80% normy wieloletniej.

W sierpniu miało także miejsce duże zróżnicowanie wielkości sum opadów. Wysokie opady zanotowano w zachodniej i północno-zachodniej części Polski oraz w Beskidach Zachodnich, miejscami przekraczające 200 mm. Natomiast niższe opady atmosferyczne, nie przekraczające 80 mm wystąpiły na Nizinie i Wyżynie Śląskiej.

Polska pod względem opadów atmosferycznych w pierwszej dekadzie września była zdecydowanie zróżnicowana, na wschodzie i na południowym-wschodzie wystąpiły bardzo obfite opady deszczu wynoszące miejscami ponad 100 mm. Na pozostałym obszarze kraju opady były zdecydowanie mniejsze, wynosiły od 10 do 30 mm.

W obecnym sześciodekadowym okresie nadal utrzymuje się wyraźna tendencja wzrostu wartości KBW. W tym okresie raportowania, wartości KBW wzrosły, podobnie jak w poprzednim okresie, również średnio o ok. 70 mm, najwięcej na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Małopolsce oraz na południowo-wschodnim Mazowszu - o ponad 100 mm.

Najwyższe wartości KBW, nawet ponad 200 mm występują na Żywiecczyźnie, zaś najniższe w okolicach Kalisza (-40 mm).