ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 07 (1.VI - 31.VII)

W siódmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2010 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.

Zagrożenie suszą występuje w 117 gminach, co stanowi 3,8% gmin Polski i obejmuje 0,7% powierzchni gleb kraju. Są to gminy w położone w następujących województwach: lubuskim (54 gminy), zachodniopomorskim (43 gminy) i w wielkopolskim (20 gmin).

Suszą zagrożone są następujące uprawy: krzewy owocowe, rośliny strączkowe, chmiel, tytoń oraz truskawki uprawiane na glebach I kategorii. Są to gleby bardzo lekkie i bardzo podatne na suszę; grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty oraz piasek słabo gliniasty pylasty.

Temperatura czerwca na wschodzie Polski, w Małopolsce oraz w Wielkopolsce była wyższa od średniej wieloletniej o ponad 1°C; na pozostałym obszarze kraju była zbliżona do średniej wieloletniej.

Tegoroczny lipiec był bardzo ciepły w całym kraju. Najwyższa temperatura (powyżej 21°C) wystąpiła w szerokim pasie Polski środkowej. Na pozostałych terenach kraju temperatura powietrza również była bardzo wysoka i wynosiła powyżej 19°C.

W czerwcu wystąpiły bardzo wysokie opady deszczu w części południowo-wschodniej, przekraczające w wielu miejscowościach 150 mm, a miejscami nawet 200 mm. W północno-wschodniej części Polski opady były w normie i wynosiły od 60 do 80 mm, natomiast na północy kraju od 20 do 40 mm, tj. ok. 50% poniżej normy. Niewielkie opady - od 5 do 20 mm (10÷30 normy wieloletniej) stwierdzono na zachodzie kraju, zaś najniższe opady, stanowiące od 3 do 10 % normy wystąpiły na Ziemi Lubuskiej.

W pierwszej dekadzie lipca Polska była zróżnicowana pod względem opadów atmosferycznych. Na wschodzie i południowym-wschodzie kraju opady deszczu przekroczyły 50 mm, na zachodzie wynosiły od 10 do 20 mm. Natomiast najniższe opady, sięgające zaledwie kilku mm, stwierdzono w Polsce środkowej, północno-wschodniej i południowej w następujących województwach: wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w części północno-zachodniej woj. lubelskiego.

Druga dekada lipca była także bardzo zróżnicowana pod względem opadów, które wynosiły od 100 do 130 mm w Kotlinie Kłodzkiej, 40÷60 mm w zachodniej części woj. dolnośląskiego oraz na Podlasiu, po bardzo małe opady (2÷15 mm) w woj. zachodniopomorskim, pomorskim oraz w północnej części woj. wielkopolskiego i lubelskiego. W pozostałych rejonach kraju stwierdzono obszary o niskich jak też o wysokich opadach pochodzenia burzowego.

Trzecia dekada lipca również była bardzo zróżnicowana pod względem opadów, od bardzo obfitych (powyżej 100 mm) na południu kraju po nieco niższe (30-100 mm) na pozostałym obszarze.

Wartości KBW są ujemne dla większości kraju, z wyjątkiem południowych rejonów Polski. Jednakże w całej Polsce odnotowano wzrost wartości KBW. Średni wzrost KBW względem szóstego okresu raportowania wyniósł 30 mm, natomiast na północnych krańcach Polski i na południu kraju zanotowano wzrost o ponad 80 mm.

Polska nadal jest bardzo zróżnicowana pod względem wartości KBW. Najniższe wartości KBW występują w północnej części województwa lubuskiego, w południowej części zachodniopomorskiego oraz w środkowej części woj. wielkopolskiego (-200÷-219 mm).

Wysokie wartości KBW (-50 mm) notowane są w południowych częściach województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najwyższe wartości KBW (ponad 100 mm) występują w woj. małopolskim i podkarpackim, na obszarach gdzie w lipcu miały miejsce intensywne opady atmosferyczne.