ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 05 (11.V - 10.VII)

W piątym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2010 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.

Zagrożenie suszą występuje w 128 gminach skupionych w województwach: lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Susza występuje w woj. lubuskim dla zbóż jarych uprawianych na glebach I kategorii (bardzo lekkich), grupa granulometryczna piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty oraz na glebach II kategorii (lekkich), grupa granulometryczna piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty. Poza tym zagrożenie suszą występuje dla zbóż jarych uprawianych na glebach I kategorii w woj. wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Zagrożenie suszą występuje również w uprawie roślin strączkowych uprawianych na glebach I kategorii na terenach woj. lubuskiego.

Temperatura maja na wschodzie Polski była wyższa od średniej wieloletniej o ok. 1°C. W Polsce centralnej była w normie, a na zachodzie poniżej normy o 2-3°C.

Temperatura czerwca była zróżnicowana od 14°C na północy do ponad 18°C na wschodzie kraju.

W pierwszej dekadzie lipca Polska pod względem termicznym również była bardzo zróżnicowana, od wysokiej temperatury na północnym-zachodzie, gdzie średnia przekraczała 22°C po stosunkowo niską na południowym-wschodzie (17,5°C).

W drugiej dekadzie maja wystąpiły w całym kraju bardzo obfite opady, na południu przekraczające nawet 400% normy. Najwyższe miesięczne opady w maju zanotowano w Polsce południowej, wynosiły od 200 do 400 mm, stanowiło to od 200 do 400% normy. Opady na zachodzie kraju były w normie lub tylko nieznacznie ją przekraczały.

Duże zróżnicowanie pod względem opadów stwierdzono w czerwcu. W części południowo-wschodniej wystąpiły bardzo wysokie opady deszczu przekraczające w wielu miejscowościach 150 mm, a miejscami nawet 200 mm. Natomiast w północno-wschodniej części Polski opady były w normie i wynosiły od 60 do 80 mm a na północy kraju od 20 do 40 mm, ok. 50% poniżej normy. Na zachodzie kraju wystąpiły niewielkie opady od 5 do 20 mm, znacznie niższe od normy wieloletniej.

W pierwszej dekadzie lipca pod względem opadów atmosferycznych Polska była zróżnicowana. Najwyższe opady przekraczające 50 mm wystąpiły na wschodzie i południowym-wschodzie. Na zachodzie kraju opady wynosiły od 10 do 20 mm. Niewielkie opady (kilka mm) wystąpiły w Polsce środkowej, północno-wschodniej, południowej w woj.: wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim (część północno zachodnia).

W kolejnym okresie sześciodekadowym utrzymuje się tendencja spadku wartości KBW. Na większości obszaru Polski wartości KBW względem czwartego okresu raportowania zmalały o 60÷100 mm. Mniejszy spadek wartości KBW od 10 do 30 mm wystąpił na wschodzie kraju.

Polska pod względem wartości KBW nadal jest bardzo zróżnicowana. Najniższe wartości KBW występują w północno-zachodniej części kraju (poniżej 100 mm), a zwłaszcza w północnej części województwa lubuskiego w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz w zachodniej części woj. wielkopolskiego (-160 ÷ -179 mm). Duży deficyt wody występuje również na pograniczu województw lubelskiego i mazowieckiego (-80 ÷-99 mm).

W dalszym ciągu na obszarach o intensywnych opadach w maju i czerwcu w południowych częściach województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego notowane są bardzo wysokie wartości KBW (ponad 100 mm) a miejscami nawet ponad 200 mm.