ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 06 (21.V - 20.VII)

W szóstym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2010 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.

Zagrożenie suszą występuje w 390 gminach, względem poprzedniego okresu raportowania wzrosło o 262 gminy. Susza występuje w województwach: wielkopolskim (193 gminy), lubuskim (71 gmin), kujawsko-pomorskim (67 gmin), zachodniopomorskim (58 gmin) oraz pomorskim (1 gmina). Suszą zagrożonych jest 5% powierzchni kraju.

Suszą zagrożone są następujące uprawy: zboża jare, zboża ozime, ziemniaki, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Susza występuje dla grup i gatunków roślin uprawianych na glebach I kategorii (bardzo lekkich, bardzo podatnych na suszę), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty

Temperatura czerwca na wschodzie Polski, w Małopolsce oraz w Wielkopolsce była wyższa od średniej wieloletniej o ponad 1°C; na pozostałym obszarze kraju była zbliżona do średniej wieloletniej. W pierwszej dekadzie lipca Polska pod względem termicznym również była bardzo zróżnicowana, od wysokiej temperatury na północnym-zachodzie, gdzie średnia przekraczała 22°C, po stosunkowo niską na południowym-wschodzie (17,5°C). Druga dekada była bardzo ciepła w całym kraju, a zwłaszcza w jego części środkowej. Najwyższą temperaturę ponad 24°C stwierdzono na terenie prawie całego woj. kujawsko-pomorskiego oraz we wschodniej części woj. wielkopolskiego i środkowej części woj. mazowieckiego. W pozostałej części Polski temperatura powietrza również była wysoka i przekraczała 22°C.

W ostatniej dekadzie maja wystąpiły duże opady na południu kraju, powodujące fale wezbraniowe i zalanie wielu obszarów w zlewniach prawobrzeżnych dopływów górnej Wisły oraz prowadzące do przerwania wałów przeciwpowodziowych na terenach środkowej Wisły.

W czerwcu wystąpiły bardzo wysokie opady deszczu w części południowo-wschodniej, przekraczające w wielu miejscowościach 150 mm, a miejscami nawet 200 mm. Natomiast w północno-wschodniej części Polski opady były w normie i wynosiły od 60 do 80 mm, a na północy kraju od 20 do 40 mm, tj. ok. 50% poniżej normy. Na zachodzie kraju opady były niewielkie od 5 do 20 mm (10÷30 normy wieloletniej). Natomiast najniższe opady wystąpiły na Ziemi Lubuskiej (od 3 do 10 % normy).

W pierwszej dekadzie lipca Polska była zróżnicowana pod względem opadów atmosferycznych. Najwyższe opady przekraczające 50 mm wystąpiły na wschodzie i południowym-wschodzie kraju. Na zachodzie opady wynosiły od 10 do 20 mm. Natomiast w Polsce środkowej, północno-wschodniej i południowej, w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w części północno-zachodniej woj. lubelskiego opady sięgały zaledwie kilku mm.

Druga dekada lipca również była bardzo zróżnicowana pod względem opadów, które wynosiły od 100 do 130 mm w Kotlinie Kłodzkiej, 40÷60 mm w zachodniej części woj. dolnośląskiego oraz na Podlasiu, po bardzo małe opady (2÷15 mm) w woj. zachodniopomorskim, pomorskim oraz w północnej części woj. wielkopolskiego i lubelskiego. W pozostałych rejonach kraju stwierdzono obszary o wysokich opadach pochodzenia burzowego jak też tereny o niskich opadach.

Wartości KBW są ujemne prawie w całym kraju, za wyjątkiem południowych rejonów Polski. W całej Polsce jest też notowany dalszy spadek wartości KBW. Średni spadek KBW względem piątego okresu raportowania wyniósł 90 mm, natomiast najwyższy spadek, ponad 200 mm zanotowano na południu kraju, a w okolicach Bielska Białej nawet ponad 350 mm. Miejscami, na terenach gdzie wystąpiły opady burzowe, spadek wartości KBW był mniejszy i wynosił od 5 do 30 mm.

Polska nadal jest bardzo zróżnicowana pod względem wartości KBW. Najniższe wartości KBW występują w północnej części województwa lubuskiego oraz w środkowej części woj. wielkopolskiego (-220÷-239 mm). Duży deficyt wody występuje również w województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim (-160 ÷ -199 mm) oraz w dalszym ciągu na pograniczu województwa lubelskiego i mazowieckiego (-160 ÷-189 mm).

Dodatnie wartości KBW (30÷70 mm) notowane są jeszcze w południowych częściach województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, gdzie miały miejsce intensywne opady w trzeciej dekadzie maja i czerwca.