ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 03 (21.IV - 20.VI)

W trzecim okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2010 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są nieznacznie ujemne jedynie w Polsce Centralnej. Jednakże obliczone wartości KBW dla w/w upraw są znacznie wyższe od wartości krytycznych. Na pozostałych obszarach Polski wartości KBW są dodatnie.

Temperatura maja była wyższa od średniej wieloletniej na wschodzie Polski. W Polsce centralnej była w normie, a na zachodzie poniżej normy. W pierwszej dekadzie czerwca nawiedziły Polskę upały, przez kilka kolejnych dni temperatura maksymalna przekraczała ponad 30°C. Natomiast druga dekada czerwca pod względem termicznym była bardzo zróżnicowana, od wysokiej temperatury na południowym wschodzie, gdzie średnia temperatura powietrza przekraczała 18 °C po niską na północnym zachodzie gdzie osiągała 13 °C.

W maju, a zwłaszcza w drugiej dekadzie tego miesiąca wystąpiły w całym kraju bardzo wysokie opady, na południu kraju osiągające ponad 150% normy. Najwyższe miesięczne wartości opadu w maju zanotowane zostały w Polsce południowej, wynosiły od 200 do 400 mm, wyjątkowo wysokie opady atmosferyczne wystąpiły w Bielsku-Białej (511,5 mm), przekraczające ponad 500% normy wieloletniej. Należy też zaznaczyć, że opady na zachodzie kraju, tylko nieznacznie przekraczały normę lub też były w normie (województwo zachodniopomorskie).

W pierwszej dekadzie czerwca stwierdzono duże zróżnicowanie pod względem opadów atmosferycznych. W części południowo-wschodniej wystąpiły bardzo obfite opady deszczu przekraczając w wielu miejscowościach ponad 100 mm, a miejscami nawet ponad 150 mm. Natomiast w środkowej części Polski opady były w normie a na północy kraju nawet poniżej normy.

W drugiej dekadzie czerwca opady również były bardzo zróżnicowane. Na południu kraju wystąpiły obfite opady deszczu, przekraczające w wielu miejscowościach ponad 40 mm, a miejscami nawet ponad 60 mm. Podobnej wielkości opady wystąpiły na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach. Natomiast na zachodzie kraju na wielu obszarach opady nie wystąpiły lub też były bardzo małe, nie przekraczające 2 mm.

Wartości KBW względem drugiego okresu raportowania na większości obszaru kraju zmalały o 5÷20 mm, jednakże spadek ten nie spowodował zagrożenia suszą rolniczą. Natomiast w województwach: lubelskim (część wschodnia), podlaskim, śląskim wzrosły o 10÷20 mm.

Najniższe wartości KBW występują na Żuławach (od -50 do -59 mm) oraz na zachodzie kraju na styku województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (od -50 do -79 mm).

W dalszym ciągu na obszarach o intensywnych opadach maja i czerwca - zanotowano wysokie wartości KBW (ponad 200 mm). W rejonach gdzie wartości KBW były najwyższe w poprzednim okresie raportowania, obecnie wzrosły one jeszcze bardziej, osiągając w okolicach Bielska-Białej ponad 520 mm. Na południu Polski w dalszym ciągu nie występują problemy związane z deficytem wody dla roślin uprawnych, natomiast występują problemy ze znacznym jej nadmiarem, dotyczy to południowych rejonów województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.