ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 04 (1.V - 30.VI)

W czwartym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2010 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne ale wyższe od wartości krytycznych.

Temperatura maja była wyższa od średniej wieloletniej na wschodzie Polski o ok. 1°C. W Polsce centralnej była w normie, a na zachodzie poniżej normy o 2-3°C. W pierwszej dekadzie czerwca nawiedziły Polskę upały, przez kilka kolejnych dni temperatura maksymalna przekraczała ponad 30°C. Druga dekada czerwca pod względem termicznym była bardzo zróżnicowana, od wysokiej temperatury na południowym wschodzie, gdzie średnia przekraczała 18°C po niską na północnym zachodzie (13°C). Temperatura trzeciej dekady czerwca była mniej zróżnicowana, najcieplej było w Polsce zachodniej 17-18,8 °C a najzimniej na północy, południu i w południowo- wschodniej części kraju 15-17 °C.

W maju, a zwłaszcza w drugiej dekadzie wystąpiły w całym kraju bardzo wysokie opady, na południu przekraczające nawet 400% normy. Najwyższe miesięczne opady w maju zanotowano w Polsce południowej, wynosiły od 200 do 400 mm, wyjątkowo wysokie opady atmosferyczne wystąpiły w Bielsku-Białej (511,5 mm), przekraczające 500% normy wieloletniej. Należy też zaznaczyć, że opady na zachodzie kraju były w normie (województwo zachodniopomorskie) lub tylko nieznacznie ją przekraczały.

Duże zróżnicowanie pod względem opadów stwierdzono w pierwszej dekadzie czerwca. W części południowo-wschodniej wystąpiły bardzo obfite opady deszczu przekraczające w wielu miejscowościach 100 mm, a miejscami nawet 150 mm. Natomiast w środkowej części Polski opady były w normie a na północy kraju nawet poniżej normy.

W drugiej dekadzie czerwca opady były bardzo zróżnicowane. Na południu kraju wystąpiły obfite opady deszczu, przekraczające w wielu miejscowościach 40 mm, a miejscami nawet 60 mm. Podobnej wielkości opady wystąpiły na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach. Natomiast na wielu obszarach na zachodzie kraju opady nie wystąpiły lub też były bardzo małe, nie przekraczające 2 mm.

W trzeciej dekadzie czerwca Polska pod względem opadów atmosferycznych również była zróżnicowana. Na zachodzie kraju opady w ogóle nie wystąpiły albo były niewielkie (kilka mm), również na Lubelszczyźnie wystąpiły bardzo małe opady. Na Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu opady wynosiły od 10 do 20 mm. Najwyższe opady przekraczające 50 mm wystąpiły na południu woj. mazowieckiego, w województwie świętokrzyskim i małopolskim.

W kolejnym okresie sześciodekadowym utrzymuje się tendencja spadku wartości KBW. Na większości obszaru Polski wartości KBW względem trzeciego okresu raportowania zmalały o 10÷50 mm, przede wszystkim w zachodniej części kraju oraz na Wybrzeżu. Spadek ten nie spowodował zagrożenia suszą rolniczą rozumianą w myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast na Warmii i Mazurach, w Małopolsce, Lubelszczyźnie, wartości KBW wzrosły o 5÷25 mm.

Polska pod względem wartości KBW jest bardzo zróżnicowana. Najniższe wartości KBW występują w północnej części województwa lubuskiego i południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego (-110 ÷ -129 mm) oraz w zachodniej części woj. wielkopolskiego (-70 ÷ -109 mm).

W rejonach gdzie wartości KBW były najwyższe w poprzednim okresie raportowania (Żywiecczyzna), wzrosły o następne kilka mm. W dalszym ciągu na obszarach o intensywnych opadach w maju i czerwcu - notowane są bardzo wysokie wartości KBW (ponad 200 mm).

Na południu Polski w dalszym ciągu nie występują problemy związane z deficytem wody dla roślin uprawnych, natomiast występują problemy ze znacznym jej nadmiarem, dotyczy to południowych rejonów województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.