ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 02 (11.IV - 10.VI)

W drugim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2010 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są w Polsce Centralnej nieznacznie ujemne. Jednakże obliczone wartości KBW dla w/w upraw są znacznie wyższe od wartości krytycznych. Na pozostałych obszarach Polski wartości KBW są dodatnie.

Temperatura kwietnia i maja była wyższa od średniej wieloletniej. W pierwszej dekadzie czerwca nawiedziły Polskę upały, przez kilka kolejnych dni temperatura maksymalna przekraczała ponad 30°C.

Kwiecień pod względem opadów atmosferycznych na Wybrzeżu, Warmii oraz na Lubelszczyźnie był suchy. W Polsce centralnej na Podlasiu, Mazowszu i Wielkopolsce był w normie. W maju, a zwłaszcza w drugiej dekadzie tego miesiąca wystąpiły w całym kraju bardzo wysokie opady, na południu kraju osiagające 150% normy.

W pierwszej dekadzie czerwca Polska pod względem opadów była bardzo zróżnicowana. W południowo-wschodniej części wystąpiły bardzo obfite opady deszczu przekraczając w wielu miejscowościach ponad 100 mm, a miejscami nawet ponad 150 mm. Natomiast w środkowej Polsce opady były w normie a na północy kraju poniżej normy.

W południowej i w południowo-wschodniej części kraju opady w ostatnim sześciodekadowym okresie były wyższe względem poprzedniego okresu nawet o 100 mm. Opady w południowych obszarach województwa śląskiego i małopolskiego przekroczyły ponad 600 mm (tj. 300-400% normy).

Względem pierwszego okresu raportowania na większości terenu kraju wartości KBW zmalały od 20 do 30 mm, ale spadek ten nie spowodował zagrożenia suszą rolniczą. Najniższe wartości KBW (od -50 do -59 mm) występują na Żuławach, na obszarze dolnej Warty oraz na niewielkim obszarze znajdującym się na południe od jeziora Miedwie w woj. Zachodniopomorskim. Natomiast w województwach: lubelskim (część wschodnia), małopolskim a zwłaszcza w podkarpackim wartości KBW w ostatnim sześciodekadowym okresie wzrosły od 30 do 40 mm. Na obszarach o intensywnych opadach maja i czerwca - zanotowano dla tego okresu bardzo wysokie wartości KBW (ponad 200 mm) a miejscami nawet ponad 500 mm (okolice Bielska-Białej). Na Podkarpaciu w wielu miejscowościach wystąpiło zalanie lub podtopienie pól. Na południu Polski w dalszym ciągu nie występują problemy związane z deficytem wody dla roślin uprawnych, natomiast występują problemy ze znacznym jej nadmiarem. Duży nadmiar wody nadal występuje w południowych województwach: śląskim, małopolskim oraz podkarpackim.