ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 10 (1.VII - 31.VIII)

W dziesiątym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2010 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Tegoroczny lipiec był jednym z najcieplejszych miesięcy ostatniego stulecia. Najwyższa temperatura powietrza wystąpiła w Wielkopolsce (powyżej 22°C), nieco niższa w szerokim pasie Polski środkowej (21-22°C) i ok. 20°C na pozostałym obszarze kraju. W całej Polsce zostały znacznie przekroczone normy dla trzydziestolecia 1971-2000. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej o ponad 4°C, w pozostałej części kraju o 3-4°C. Najmniej, o 2,5-3°C przekroczona została norma na niewielkich obszarach nadmorskich na oraz południu kraju.

Sierpień również był bardzo ciepły. Najwyższa średnia temperatura powietrza (ponad 20OC) wystąpiła na Lubelszczyźnie, natomiast najniższa ok. 17°C na Przedgórzu Sudeckim i Pogórzu Zachodniosudeckim.

W lipcu stwierdzono duże zróżnicowanie pod względem opadów atmosferycznych. Najwyższe opady przekraczające 300 mm wystąpiły na południu i południowym-wschodzie kraju (160-200% normy wieloletniej). Wysokie opady wystąpiły również na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku (120-150 mm tj. ok. 150% normy), a zwłaszcza w Kotlinie Kłodzkiej (ponad 180 mm, tj. 160-200% normy wieloletniej), a także w szerokim pasie (ok. 100 km) od Ustki po Toruń (120-140 mm, 160-180% normy). Natomiast na Warmii i Mazurach, wschodnim Mazowszu oraz w północnej części Lubelszczyzny opady były małe (50-70 mm), 50-80% normy wieloletniej.

W sierpniu miało także miejsce duże zróżnicowanie wielkości sum opadów. Wysokie opady zanotowano w zachodniej i północno-zachodniej części Polski oraz w Beskidach Zachodnich, miejscami przekraczające 200 mm (znacznie wyższe od normy wieloletniej). Natomiast niższe opady atmosferyczne, nie przekraczające 80 mm (zbliżone do normy) wystąpiły na Nizinie i Wyżynie Śląskiej.

W kolejnym okresie sześciodekadowym utrzymuje się wyraźna tendencja wzrostu wartości KBW. Względem dziewiątego okresu raportowania, wartości KBW wzrosły średnio o ok. 70 mm, najwięcej na Wybrzeżu, Podlasiu, Kujawach oraz w Beskidach - o ponad 100 mm.

Najwyższe wartości KBW, nawet ponad 100 mm występują w południowych rejonach Polski, zaś najniższe w środkowej i południowej części woj. mazowieckiego (-50 ÷-79 mm) oraz w północnej części woj. lubelskiego (-50 ÷-69 mm).