ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 01 (1.IV - 31.V)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin). W oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraków cukrowych, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

W pierwszym okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2010 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są w większości terenów Polski dodatnie. Obliczone wartości KBW dla w/w upraw są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Kwiecień pod względem termicznym na Pomorzu był w normie, na pozostałych obszarach kraju temperatura powietrza była wyższa od średniej wieloletniej od 1 do 1,5°C. Temperatura maja również była wyższa od średniej wieloletniej.

Tegoroczny kwiecień pod względem opadów atmosferycznych na Wybrzeżu, Warmii oraz na Lubelszczyźnie był suchy (od 25 do 50% normy wieloletniej). W Polsce centralnej na Podlasiu, Mazowszu i Wielkopolsce był w normie. Natomiast na południu kraju wystąpiły opady osiągające 150% normy.

W maju, a zwłaszcza w drugiej dekadzie tego miesiąca wystąpiły w całym kraju bardzo wysokie opady, które znacznie przekraczały średnie wartości wieloletnie – nie tylko łagodząc skutki niesprzyjających warunków meteorologicznych występujących w kwietniu na północy, ale w części Centralnej i południowej powodując w wielu miejscach zalania i podtopienia pól.

Nieznacznie ujemne wartości KBW, nie wykazujące zagrożenia suszą rolniczą, występują jedynie na północy kraju w zachodniej części Wielkopolski oraz na Podlasiu. W pozostałej części Polski występują wartości dodatnie, przy czym na południu są to wartości bardzo wysokie. Obecnie w kraju nie występują problemy związane z deficytem wody dla roślin uprawnych, natomiast występują problemy ze znacznym jej nadmiarem. W wielu miejscowościach w ostatnim okresie sześciodekadowym na południu kraju opad atmosferyczny wyniósł ponad 300 mm a na niektórych obszarach nawet ok. 600 mm (okolice Bielska-Białej). Opady te były znacznie wyższe od średnich wieloletnich wartości o 100-150% a nawet miejscami o 200%. Duży nadmiar wody występuje w południowych województwach: dolnośląskim, śląskim, małopolskim oraz podkarpackim.