ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 13 (1.VIII - 30.IX)

W trzynastym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2010 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są dodatnie prawie w całej Polsce. Obliczone wartości KBW dla w/w upraw są znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Tegoroczny sierpień był bardzo ciepły. Najwyższa średnia temperatura powietrza (ponad 20°C) wystąpiła na Lubelszczyźnie, natomiast najniższa ok. 17°C na Przedgórzu Sudeckim i Pogórzu Zachodniosudeckim.

Natomiast wrzesień w całym kraju był zdecydowanie chłodny, temperatura powietrza wynosiła od 10-13°C. Najzimniej było w Sudetach (poniżej 11°C), a najcieplej na wybrzeżu, gdzie temperatura nieznacznie przekraczała 13°C.

W sierpniu wystąpiło duże zróżnicowanie wielkości sum opadów. Wysokie opady zanotowano w zachodniej i północno-zachodniej części Polski oraz w Beskidach Zachodnich, miejscami przekraczające 200 mm. Niższe opady atmosferyczne, nie przekraczające 80 mm wystąpiły na Nizinie i Wyżynie Śląskiej.

We wrześniu również miały miejsce bardzo obfite opady deszczu w Polsce południowej i północnej, od 100 do 150 mm, co stanowi 200-300% normy. Na pozostałej powierzchni kraju opady były również znaczne, wynosiły od 50 do 100 mm (tj. 100-200% normy).

W obecnym, sześciodekadowym okresie odnotowano nieznaczny (średnio o 10 mm) spadek wartości KBW względem poprzedniego okresu. Największe spadki odnotowano na Podkarpaciu oraz Żywiecczyźnie od -50 do ponad -80 mm, ale na tym terenie wartości KBW nadal są bardzo wysokie, wynoszące od 100 do 180 mm. Natomiast w Polsce południowo-zachodniej odnotowano w tym okresie znaczny wzrost wartości KBW, od 40 do 80 mm.

Najwyższe wartości KBW, nawet ponad 200 mm występują w Sudetach oraz nieco mniejsze na Żywiecczyźnie. Tak wysokie wartości KBW świadczą o znacznym nadmiarze wody. Najniższe wartości KBW występują na Mazurach, Opolszczyźnie oraz w Wielkopolsce (od -15 do 20 mm) i w tych rejonach Polski sytuacja dotycząca wilgotności gleby jest najlepsza.