ARCHIWUM (2013)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2013; okres: 01 (1.IV - 31.V)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraków cukrowych, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

W pierwszym okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2013 roku, IUNG-PIB nie stwierdza zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla w/w upraw znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Najniższe wartości KBW występowały na Pojezierzu Mazurskim i na Nizinie Staropruskiej osiągając od -70 do -79 mm. Stosunkowo niskie wartości występowały też na obszarze Pojezierzy: Lubuskiego (we wschodniej części) i Wielkopolskiego (w części zachodniej), od – 60 do -69 mm.

Natomiast najwyższe wartości KBW (dodatnie) odnotowano na Nizinie Południowowielkopolskiej, od 60 do 70 mm.

W tym roku na całym terytorium kraju pokrywa śnieżna zalegała do 5 kwietnia. Na znacznym terytorium Polski północno-wschodniej i wschodniej zalegała ona do połowy miesiąca. Pokrywa ta na tym obszarze była też stosunkowo gruba i bardzo gruba, wynosiła od 20 do 50 cm. Natomiast na pozostałym obszarze kraju również notowano rekordową grubą lub bardzo grubą pokrywę śniegu, jak na tę porę roku, wynosiła ona w wielu miejscowościach Polski od 10 do 20 cm. Jedynie na obszarze nadmorskim, pokrywa śnieżna zalegała w kwietniu przez kilka dni i była o małej grubości (kilka cm).

Kwiecień w tym roku pod względem termicznym był zróżnicowany. Najwyższa temperatura powietrza wystąpiła w Polsce południowej, osiągając ponad 9°C (w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Wyżynie Śląskiej), na pozostałym obszarze kraju temperatura wynosiła od 6 do 9°C. Na północy kraju (we wschodniej części), temperatura była niższa i wynosiła 4-6°C. Na przeważającym obszarze Polski temperatura powietrza była zbliżona do średniej wieloletniej (z trzydziestolecia 1971-2000), o 1-1,5°C była wyższa w południowo-wschodniej części kraju, natomiast na terytorium Polski północno-wschodniej była niższa o 1-1,5°C.

Tegoroczny maj pod względem termicznym również był zróżnicowany. Najwyższa temperatura powietrza wystąpiła we wschodniej Polsce, osiągając ponad 16°C, im dalej na zachód tym było chłodniej. Na zachodnich krańcach kraju, temperatura powietrza wynosiła 12-13°C. Na przeważającym obszarze kraju temperatura powietrza w maju była wyższa od średniej wieloletniej o 1-2°C

Warunki pogodowe w kwietniu spowodowały, że w tym roku przerwa w wegetacji zimowej trwała znacznie dłużej w stosunku do wartości średnich wieloletnich. Opóźnienie wynosiło o ok. trzy tygodnie. Jednakże wysoka temperatura powietrza w maju sprawiła, że to opóźnienie znacznie zmalało.

W kwietniu stwierdzono na obszarze Polski duże zróżnicowanie pod względem opadów atmosferycznych. Bardzo niskie opady, poniżej 20 mm wystąpiły na Pojezierzu Wielkopolskim i na Wyżynie Małopolskiej, stanowiły one poniżej 50% normy wieloletniej. Niskie opady wynoszące 20-30 mm wystąpiły w zachodniej części kraju oraz na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, co stanowiło w tych rejonach 50-90% normy. Natomiast na wschodzie kraju opady były wysokie, wynosiły 50-60 mm (ok. 130-150% normy).

W maju najniższe opady atmosferyczne wystąpiły w północno-wschodnim terytorium kraju (50-60 mm). Nieco większe opady wystąpiły w szerokim pasie Polski środkowej na zachód od Wisły (60-100 mm). Najwyższe opady odnotowano na Nizinach Mazowieckiej i Śląskiej oraz na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (od 120 do 180 mm).

Przeprowadzona przez IUNG-PIB prognoza plonów na dzień 31 maja, oparta o warunki pogodowe jesieni 2012 roku oraz wiosny 2013 roku wskazuje, że tegoroczne plony zbóż, rzepaku, buraka cukrowego oraz ziemniaka będą zbliżone do plonów średnich wieloletnich.

Obfite opady deszczu jakie wystąpiły w całym kraju oraz występująca w tym czasie stosunkowo wysoka temperatura, mogą spowodować znaczne porażenie upraw zbożowych i rzepaku. Istnieje duże ryzyko pojawienia się rozwoju wielu chorób grzybowych u zbóż jak: septorioza liści i plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, a w przypadku rzepaku zgnilizny twardzikowej.

W wielu rejonach Polski, po bardzo obfitych opadach atmosferycznych, powstało duże zagrożenie spowodowane znacznym nagromadzeniem się wody na polach. Stojąca woda może spowodować, że uprawy polowe zaczną gnić. Albowiem należy zaznaczyć, że nadmiar wody dla roślin, jest bardziej niebezpieczny w porównaniu z jej niedoborem.