ARCHIWUM (2018)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2018; okres: 06 (11.V - 10.VII)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych

W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -178 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zmniejszeniu o 3,5 mm.

W dalszym ciągu najniższe wartości KBW występowały w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta. Jednakże obszar ten uległ znacznemu zwiększeniu, a deficyt wody wzrósł o 10 mm i osiągnął od -260 do –269 mm. W dalszym ciągu bardzo duży deficyt wody wynoszący od –240 do -249 mm notowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Natomiast odnotowano wzrost niedoboru wody na dużych obszarach Pojezierza Pomorskiego aż o 40 mm. Bardzo duże niedobory wody notowano również na Kujawach od -200 do -239 mm. Natomiast we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego odnotowano zmniejszenie deficytu wody o ok. 30 mm, a w południowej części Mazowsza oraz w północnej części Lubelszczyzny niedobory wody zmalały o ok. 20 mm. W dalszym ciągu duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowane są na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich. W południowych rejonach Polski deficyt wody był już mniejszy i wynosił od -50 do -100 mm.

Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród wszystkich monitorowanych upraw:

 • Rzepaku i rzepiku
 • Zbóż jarych,
 • Roślin strączkowych,
 • Krzewów owocowych,
 • Zbóż ozimych,
 • Tytoniu
 • Truskawek
 • Warzyw gruntowych,
 • Kukurydzy na ziarno
 • Kukurydzy na kiszonkę
 • Drzew owocowych,
 • Chmielu
 • ziemniaka
 • buraka cukrowego

Liczbę wszystkich gmin zagrożonych tegoroczną suszą w Polsce oraz udział gmin zagrożonych w kraju (w %) prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Liczba gmin oraz udział gmin zagrożonych suszą w kraju (w %)

Lp.UprawaLiczba gmin zagrożonych susząUdział gmin zagrożonych suszą w Polsce[w %]
1.Rzepak i rzepik134654,32
2.Zboża jare119848,35
3.Rośliny strączkowe105742,66
4.Krzewy owocowe97539,35
5.Zboża ozime89636,16
6.Tytoń69528,05
7.Truskawki66326,76
8.Warzywa gruntowe60124,25
9.Kukurydza na ziarno45818,48
10.Kukurydza na kiszonkę45818,48
11.Drzewa owocowe44618,00
12.Chmiel32413,08
13.Ziemniak198 7,99
14.Burak cukrowy 66 2,66

Potencjalną powierzchnię zagrożenia suszą rolniczą w Polsce przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą według upraw

Lp.UprawaPowierzchnia gruntów ornych zagrożonych suszą w Polsce [w %]
1.Zboża jare29,87
2.Rzepak i rzepik24,88
3.Rośliny strączkowe24,09
4.Krzewy owocowe23,40
5.Zboża ozime20,31
6.Tytoń19,03
7.Truskawki16,42
8.Warzywa gruntowe14,52
9.Kukurydza na kiszonkę 9,42
10.Kukurydza na ziarno 9,40
11.Drzewa owocowe 7,58
12.Chmiel 4,93
13.Ziemniak 2,23
14.Burak cukrowy 0,77

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące gmin objętych suszą rolniczą, które przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zmiany w liczbie gmin z suszą rolniczą w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego (w punktach procentowych)

Lp.UprawaPunkty procentowe
1.Rzepak i rzepik+11,42
2.Chmiel +4,85
3.Ziemniak +3,63
4.Burak cukrowy +1,81
5.Kukurydza na ziarno +1,37
6.Kukurydza na kiszonkę +1,37
7.Drzewa owocowe -5,16
8.Rośliny strączkowe -6,86
9.Tytoń -6,90
10.Krzewy owocowe -7,18
11.Warzywa gruntowe -9,08
12.Zboża jare -9,64
13.Zboża ozime-13,36
14.Truskawki-13,68

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące powierzchni gruntów ornych objętych suszą, tabela 4.

Tabela 4. Zmiany w powierzchni gruntów ornych objętych suszą w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego (w punktach procentowych)

Lp.UprawaPunkty procentowe
1.Rzepak i rzepik+7,06
2.Chmiel+2,93
3.Kukurydza na kiszonkę+2,85
4.Kukurydza na ziarno+2,84
5.Ziemniak+1,46
6.Burak cukrowy+0,73
7.Tytoń-1,73
8.Warzywa gruntowe-1,79
9.Drzewa owocowe-2,22
10.Rośliny strączkowe-5,02
11.Krzewy owocowe-5,20
12.Truskawki-5,98
13.Zboża ozime-8,64
14.Zboża jare-10,41

W szóstym okresie raportowania od 11 maja do 10 lipca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw rzepaku i rzepiku. W tym okresie raportowania odnotowano kolejny już raz suszę rolniczą w tych uprawach. Suszę w tych uprawach notowano w 10 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 1346 gminach tj. w 54,32% gmin Polski, na powierzchni 24,88% gruntów ornych.

W województwie:

 • kujawsko-pomorskim,
 • lubuskim,
 • zachodniopomorskim

odnotowano ją we wszystkich gminach.

Największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj.

 • zachodniopomorskim,
 • pomorskim,
 • wielkopolskim,
 • kujawsko-pomorskim

od 51,59 do 64,35% udziału gruntów ornych tych województw.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w tych uprawach przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Susza w uprawach rzepaku i rzepiku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0051,59
2.lubuskie8282100,0037,65
3.zachodniopomorskie114114100,0064,35
4.pomorskie12311996,7554,62
5.wielkopolskie22621695,5853,84
6.podlaskie11810689,8319,52
7.warmińsko-mazurskie11610489,6615,58
8.mazowieckie31425982,4824,41
9.lubelskie2138539,9112,08
10.dolnośląskie1696639,059,94
11.łódzkie1775128,819,85
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano w 11 województwach. We wszystkich gminach występowała w województwach:

 • kujawsko pomorskim,
 • lubuskim,
 • zachodniopomorskim

Suszę notowano w 1198 gminach tj. w 48,35% gmin kraju na powierzchni 29,87% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.:

 • zachodniopomorskim,
 • pomorskim
 • lubuskim,
 • wielkopolskim
 • kujawsko-pomorskim

(od 58,29 do 84,09% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż jarych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Susza w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0058,29
2.lubuskie8282100,0072,37
3.zachodniopomorskie114114100,0084,09
4.pomorskie12312097,5675,71
5.wielkopolskie22620389,8267,29
6.warmińsko-mazurskie1169884,4821,02
7.podlaskie1188773,7336,09
8.mazowieckie31420866,2419,93
9.lubelskie2136630,998,82
10.dolnośląskie1695029,598,28
11.łódzkie1772614,691,99
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą notowano również wśród upraw roślin strączkowych. Odnotowano ją w 11 województwach. Suszę notowano w 1057 gminach tj. 42,66% gmin kraju na powierzchni 24,09% gruntów ornych.

Susza występowała w 100% gmin w województwie:

 • Lubuskim
 • Zachodniopomorskim,

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim,
 • Pomorskim
 • Lubuskim
 • Wielkopolskim,

(od 58,63 do 71,35% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach roślin strączkowych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Susza w uprawach roślin strączkowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.lubuskie8282100,0062,96
2.zachodniopomorskie114114100,0071,35
3.kujawsko-pomorskie14414399,3145,92
4.pomorskie12312097,5666,40
5.wielkopolskie22618782,7458,63
6.warmińsko-mazurskie1168976,7215,23
7.podlaskie1187462,7127,65
8.mazowieckie31416351,9112,71
9.lubelskie2134621,605,41
10.dolnośląskie1693621,304,63
11.łódzkie17731,690,25
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano w uprawach krzewów owocowych, którą notowano w 11 województwach, a w woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 975 gminach tj. w 39,35% gmin kraju, na powierzchni 23,40% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim,
 • Lubuskim,
 • Wielkopolskim,

(od 58,99 do 73,00% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Susza w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie114114100,0073,00
2.lubuskie828198,7862,84
3.pomorskie12312097,5668,19
4.kujawsko-pomorskie14414097,2246,91
5.wielkopolskie22617778,3258,99
6.warmińsko-mazurskie1168472,4114,16
7.podlaskie1186958,4725,47
8.mazowieckie31412941,088,30
9.lubelskie2133717,373,98
10.dolnośląskie1692313,613,32
11.łódzkie17710,560,00
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano w 10 województwach, w woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Suszę notowano w 896 gminach tj. w 36,16% gmin kraju na powierzchni 20,31% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim,
 • Wielkopolskim,
 • Lubuskim

(od 52,15 do 69,97% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż ozimych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Susza w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie114114100,0069,97
2.pomorskie12312097,5664,62
3.kujawsko-pomorskie14413694,4440,64
4.lubuskie827793,9052,15
5.wielkopolskie22617075,2252,57
6.warmińsko-mazurskie1168068,9710,34
7.podlaskie1186252,5418,30
8.mazowieckie3149429,945,01
9.lubelskie2132411,272,63
10.dolnośląskie1691911,242,25
11.łódzkie17700,000,00
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało także w uprawach tytoniu, notowano ją w 9 województwach, w woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 695 gminach tj. w 28,05% gmin kraju na powierzchni 19,03% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim,
 • Pomorskim,
 • wielkopolskim

(od 53,44 do 73,95% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach tytoniu przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Susza w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie114114100,0073,95
2.pomorskie12312097,5668,37
3.kujawsko-pomorskie14412083,3339,30
4.lubuskie826882,9343,92
5.wielkopolskie22614765,0453,44
6.warmińsko-mazurskie1165749,146,34
7.podlaskie1184638,9813,58
8.mazowieckie314216,690,59
9.dolnośląskie16921,180,24
10.lubelskie21300,000,00
11.łódzkie17700,000,00
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało w dalszym ciągu wśród upraw truskawek, którą notowano w 9 województwach, w woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 663 gminach tj. w 26,76% gmin kraju na powierzchni 16,42% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim,

(od 62,13 do 67,58% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach truskawek przedstawia tabela 11.

Tabela 11. Susza w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie114114100,0067,58
2.pomorskie12312097,5662,13
3.kujawsko-pomorskie14411680,5631,43
4.lubuskie826680,4934,92
5.wielkopolskie22614463,7246,03
6.warmińsko-mazurskie1164942,245,06
7.podlaskie1184336,4410,60
8.mazowieckie31492,870,23
9.dolnośląskie16921,180,17
10.lubelskie21300,000,00
11.łódzkie17700,000,00
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw warzyw gruntowych, notowano ją w 8 województwach. W woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 601 gminach tj. w 24,25% gmin kraju na powierzchni 14,52% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w uprawach warzyw gruntowych w woj.:

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim

(od 57,34 do 65,03% gruntów ornych województwa).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach warzyw gruntowych przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Susza w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie114114100,0065,03
2.pomorskie12311996,7557,34
3.kujawsko-pomorskie14410270,8325,01
4.lubuskie825668,2925,35
5.wielkopolskie22613459,2942,19
6.warmińsko-mazurskie1164034,482,82
7.podlaskie1183529,667,69
8.dolnośląskie16910,590,00
9.lubelskie21300,000,00
10.łódzkie17700,000,00
11.małopolskie18200,000,00
12.mazowieckie31400,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 7 województwach. Na terenie kraju suszę wśród upraw kukurydzy na ziarno notowano w 456 gminach tj. w 18,48% gmin Polski, na powierzchni 9,40% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach kukurydzy na ziarno przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Susza w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie11411399,1243,55
2.pomorskie12311391,8737,86
3.wielkopolskie22611852,2129,29
4.kujawsko-pomorskie1447350,6920,78
5.lubuskie822732,936,62
6.warmińsko-mazurskie11697,760,55
7.podlaskie11854,240,02
8.dolnośląskie16900,000,00
9.lubelskie21300,000,00
10.łódzkie17700,000,00
11.małopolskie18200,000,00
12.mazowieckie31400,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 7 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 458 gminach tj. w 18,48 gmin Polski, na powierzchni 9,42% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach kukurydzy na kiszonkę przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Susza w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie11411399,1243,55
2.pomorskie12311391,8737,96
3.wielkopolskie22611852,2129,41
4.kujawsko-pomorskie1447350,6920,78
5.lubuskie822732,936,62
6.warmińsko-mazurskie11697,760,55
7.podlaskie11854,240,02
8.dolnośląskie16900,000,00
9.lubelskie21300,000,00
10.łódzkie17700,000,00
11.małopolskie18200,000,00
12.mazowieckie31400,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano zagrożenie suszą rolniczą wśród upraw drzew owocowych. Na terytorium Polski suszę w tych uprawach notowano w 7 województwach na terenie 446 gmin tj. w 18,00% gmin kraju obejmując powierzchnię 7,58% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach drzew owocowych przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Susza w uprawach drzew owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie11411399,1229,93
2.pomorskie12311190,2431,04
3.wielkopolskie22611751,7731,00
4.kujawsko-pomorskie1446947,929,64
5.lubuskie822732,935,97
6.warmińsko-mazurskie11686,900,17
7.podlaskie11810,850,00
8.dolnośląskie16900,000,00
9.lubelskie21300,000,00
10.łódzkie17700,000,00
11.małopolskie18200,000,00
12.mazowieckie31400,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach chmielu. Suszę w tych uprawach notowano w 5 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 324 gminach tj. w 13,08 gmin Polski, na powierzchni 4,93% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach chmielu przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Susza w uprawach chmielu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie11410087,7220,07
2.pomorskie1238871,5418,69
3.wielkopolskie2269742,9222,49
4.kujawsko-pomorskie1443322,924,23
5.lubuskie8267,321,89
6.dolnośląskie16900,000,00
7.lubelskie21300,000,00
8.łódzkie17700,000,00
9.małopolskie18200,000,00
10.mazowieckie31400,000,00
11.opolskie7100,000,00
12.podkarpackie16000,000,00
13.podlaskie11800,000,00
14.śląskie16700,000,00
15.świętokrzyskie10200,000,00
16.warmińsko-mazurskie11600,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach ziemniaka. Suszę w tych uprawach notowano w 5 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 198 gminach tj. w 7,99% gmin Polski, na powierzchni 2,23% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach ziemniaka przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Susza w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie1145346,495,63
2.pomorskie1234939,846,56
3.wielkopolskie2268537,6113,62
4.kujawsko-pomorskie14496,251,09
5.lubuskie8222,440,54
6.dolnośląskie16900,000,00
7.lubelskie21300,000,00
8.łódzkie17700,000,00
9.małopolskie18200,000,00
10.mazowieckie31400,000,00
11.opolskie7100,000,00
12.podkarpackie16000,000,00
13.podlaskie11800,000,00
14.śląskie16700,000,00
15.świętokrzyskie10200,000,00
16.warmińsko-mazurskie11600,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach buraka cukrowego. Suszę w tych uprawach notowano w 2województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 66 gminach tj. w 2,66% gmin Polski, na powierzchni 0,77% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach buraka cukrowego przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Susza w uprawach buraka cukrowego

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.wielkopolskie2265122,576,45
2.pomorskie1231512,201,56
3.dolnośląskie16900,000,00
4.kujawsko-pomorskie14400,000,00
5.lubelskie21300,000,00
6.lubuskie8200,000,00
7.łódzkie17700,000,00
8.małopolskie18200,000,00
9.mazowieckie31400,000,00
10.opolskie7100,000,00
11.podkarpackie16000,000,00
12.podlaskie11800,000,00
13.śląskie16700,000,00
14.świętokrzyskie10200,000,00
15.warmińsko-mazurskie11600,000,00
16.zachodniopomorskie11400,000,00

Tegoroczny maj był wyjątkowo bardzo ciepły. Na Pojezierzu Wielkopolskim i Mazurskim temperatura powietrza była wyższa od normy aż o ponad 4°C a na pozostałym terenie Polski od 3 do 4°C. Najcieplej było w środkowej części kraju od 17 do 18°C. Na bardzo dużych obszarach Polski notowano temperaturę od 16 do 17°C. Najzimniej było w północnych rejonach kraju od 13 do 16°C.

Pierwsza dekada czerwca była bardzo ciepła. W zachodniej części kraju notowano od 20 do nawet ponad 20,5°C. Na pozostałym terytorium Polski również było ciepło z temperaturą od 17 do 20,5°C. Podobnie było w drugiej dekadzie tego miesiąca, w której notowano od ponad 19 do 20,5°C. Jedynie na północy kraju było nieco zimniej od 16,5 do 19°C. Natomiast trzecia dekada czerwca była już w całym kraju zdecydowanie zimniejsza. Na przeważającym terenie Polski notowano temperaturę od 15 do 16°C, Jedynie na obszarze północno-wschodniej i północno-zachodniej Polski było nieco cieplej od 16,5 do 17,5 C.

Pierwsza dekada lipca też nie była zbyt ciepła, od 17 do 19°C. Najchłodniej było na północnym-wschodzie od 16,5 do 17°C, a najcieplej na południowym zachodzie od 19 do 19,5°C.

W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane od bardzo niskich wynoszących od 20 do 30 mm na Ziemi Lubuskiej, Pojezierzu Wielkopolskim oraz na Podlasiu do wysokich od 60 do 100 mm na Wyżynie Małopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju opady były niższe od normy od 10 do 50%. Na Ziemi Lubuskiej oraz w środkowej części Pojezierza Pomorskiego wynosiły tylko 30-50% normy. Natomiast na Wyżnie Małopolskiej opady atmosferyczne tego miesiąca stanowiły 90-110% normy.

W pierwszej dekadzie czerwca notowano bardzo duże zróżnicowanie kraju pod względem opadów atmosferycznych, od bardzo niskich we wschodniej części kraju (od poniżej 5 do 10 mm) po stosunkowo wysokie w zachodnich i południowych obszarach Polski od 10 do ponad 50 mm. Drugą dekadę tego miesiąca charakteryzowały bardzo niskie opady (do 5 mm) lub też notowano w północnej Polsce nawet ich brak. W południowej części kraju notowano wystąpienie opadów od 5 do ponad 50 mm (zwłaszcza w części południowo-wschodniej). Natomiast trzecia dekada obfitowała już w większe opady wynoszące na przeważającym obszarze kraju od 15 do 50 mm a na terenach południowej Polski przekraczających nawet 50 mm. Jedynie w północno-zachodnich obszarach kraju notowano niskie opady wynoszące od 5 do 15 mm, a miejscami w tej części kraju występowały obszary, na których w dalszym ciągu nie notowano deszczu.

Pierwszą dekadę lipca na przeważającym obszarze kraju charakteryzowały bardzo niskie opady atmosferyczne wynoszące maksymalnie do 10 mm, a w niektórych rejonach Polski w ogóle ich nie notowano. Jedynie we wschodnich i zachodnich krańcach kraju odnotowano opady nieco większe od 10 do 20 mm.

Tegoroczny maj oraz pierwsze dwie dekady czerwca charakteryzowały się wyjątkowo bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem (zwłaszcza na północy kraju). Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich a jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne. Trzecia dekada czerwca jak i pierwsza dekada lipca były już chłodniejsze. W pierwszej dekadzie czerwca wystąpiły stosunkowo duże opady atmosferyczne na bardzo dużym obszarze Polski, ale w pierwszej dekadzie lipca opady były już niskie, co sprawiło, że średnia wartość KBW dla kraju uległa niewielkiemu zmniejszeniu. Występujące warunki pogodowe w monitorowanym okresie spowodowały dalsze zwiększenie niedoborów wody dla wielu grup i gatunków roślin uprawnych. Nadal występujący duży deficyt wody sprawił, że susza notowana jest wśród wszystkich czternastu monitorowanych grup i gatunków roślin. Ostatnio występujące warunki pogodowe spowodowały, że w obecnie monitorowanym sześciodekadowym okresie w uprawach: rzepaku i rzepiku, chmielu, ziemniaka, buraka cukrowego oraz kukurydzy na ziarno i kiszonkę wzrosła powierzchnia jak i liczba gmin z suszą.

Dyrektor

Prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadaw.

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska