ARCHIWUM (2018)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2018; okres: 04 (21.IV - 20.VI)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych.

W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -190,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 11,5 mm.

Najniższe wartości KBW w tym sześciodekadowym okresie wystąpiły w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -260 do –269 mm. Bardzo duży deficyt wody wynoszący od –220 do -229 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej, Podlaskiej, Pojezierza Wielkopolskiego, Wysoczyzny Żarnowieckiej, Równinie Kodeńskiej oraz na Kujawach. Duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowano na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich. Natomiast w południowych rejonach Polski deficyt wody był mniejszy od -90 do -160 mm.

Aktualnie susza rolnicza występuje w Polsce wśród wszystkich monitorowanych upraw:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Roślin bobowatych,
 • Krzewów owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Truskawek
 • Tytoniu,
 • Drzew owocowych,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Chmielu
 • ziemniaka
 • buraka cukrowego

Liczbę wszystkich gmin zagrożonych tegoroczną suszą w Polsce oraz udział gmin zagrożonych w kraju (w %) prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Liczba gmin oraz udział gmin zagrożonych suszą w kraju (w %)

Lp.UprawaLiczba gmin zagrożonych susząUdział gmin zagrożonych suszą w Polsce[w %]
1.Zboża jare205682,97
2.Zboża ozime192377,60
3.Rośliny bobowate189076,27
4.Krzewy owocowe183874,17
5.Truskawki177171,47
6.Warzywa gruntowe159064,16
7.Tytoń149660,37
8.Drzewa owocowe128851,98
9.Rzepak i rzepik120748,71
10.Kukurydza na ziarno 59223,89
11.Kukurydza na kiszonkę 59223,89
12.Chmiel 89 3,59
13.Ziemniak 42 1,69
14.Burak cukrowy 14 0,56

Potencjalną powierzchnię zagrożenia suszą rolniczą w Polsce przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą według upraw

Lp.UprawaPowierzchnia gruntów ornych zagrożonych suszą w Polsce [w %]
1.Zboża jare63,14
2.Zboża ozime49,36
3.Krzewy owocowe48,75
4.Rośliny bobowate47,21
5.Truskawki45,67
6.Tytoń33,76
7.Warzywa gruntowe32,77
8.Drzewa owocowe21,33
9.Rzepak i rzepik16,77
10.Kukurydza na kiszonkę 7,92
11.Kukurydza na ziarno 7,91
12.Chmiel 0,69
13.Ziemniak 0,28
14.Burak cukrowy 0,14

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące gmin objętych suszą tabela 3.

Tabela 3.

Lp.UprawaPunkty procentowe
1.Rzepak i rzepik+41,20
2.Drzewa owocowe -3,10
3.Zboża jare -9,32
4.Zboża ozime-10,58
5.Krzewy owocowe-11,83
6.Truskawki-13,24

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące powierzchni gruntów ornych objętych suszą tabela 4.

Tabela 4.

Lp.UprawaPunkty procentowe
1.Rzepak i rzepik+16,77
2.Drzewa owocowe +4,00
3.Zboża ozime +0,39
4.Krzewy owocowe -0,69
5.Zboża jare -1,53
6.Truskawki -2,00

W czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwach, w 8 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę notowano w 2056 gminach tj. 82,97 gmin kraju na powierzchni 63,14% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.: podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, lubelskim (od 54,7 do 93,9% gruntów ornych tych województw). Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Susza w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0090,94
2.lubuskie8282100,0085,12
3.mazowieckie314314100,0083,97
4.podlaskie118118100,0093,89
5.świętokrzyskie102102100,0038,59
6.warmińsko-mazurskie116116100,0059,28
7.wielkopolskie226226100,0091,97
8.zachodniopomorskie114114100,0086,04
9.lubelskie21321098,5954,73
10.pomorskie12312097,5690,32
11.łódzkie17717297,1856,41
12.opolskie715983,1011,46
13.dolnośląskie16912573,9634,71
14.podkarpackie1606641,2519,20
15.śląskie1675029,947,24
16.małopolskie1823820,882,23

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano we wszystkich województwach, w 7 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1923 gminach tj. 77,60% gmin kraju na powierzchni 49,36% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, podlaskim, zachodniopomorskim oraz mazowieckim (od 67,6 do 84,0% gruntów ornych tych województw). Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Susza w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0072,10
2.lubuskie8282100,0076,12
3.mazowieckie314314100,0067,61
4.podlaskie118118100,0068,62
5.warmińsko-mazurskie116116100,0040,30
6.wielkopolskie226226100,0083,96
7.zachodniopomorskie114114100,0068,48
8.lubelskie21320998,1243,43
9.pomorskie12312097,5669,60
10.świętokrzyskie1028886,2719,83
11.łódzkie17714682,4939,41
12.dolnośląskie16911769,2324,91
13.opolskie714563,385,37
14.podkarpackie1605635,0014,60
15.małopolskie182158,240,98
16.śląskie167137,780,37

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą notowano również wśród upraw roślin bobowatych. Odnotowano ją we wszystkich województwach, w 6 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1890 gminach tj. 76,27% gmin kraju na powierzchni 47,21% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, mazowieckim, podlaskim oraz zachodniopomorskim (od 64,8 do 82,5% gruntów ornych tych województw). Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Susza w uprawach roślin bobowatych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0069,28
2.lubuskie8282100,0073,80
3.mazowieckie314314100,0066,27
4.podlaskie118118100,0065,23
5.wielkopolskie226226100,0082,49
6.zachodniopomorskie114114100,0064,80
7.warmińsko-mazurskie11611599,1436,40
8.lubelskie21320998,1242,27
9.pomorskie12312097,5668,66
10.świętokrzyskie1028179,4116,71
11.łódzkie17713877,9734,39
12.dolnośląskie16911568,0523,57
13.opolskie714056,343,21
14.podkarpackie1605534,3813,77
15.małopolskie182116,040,62
16.śląskie16784,790,16

Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano też w uprawach krzewów owocowych, którą notowano we wszystkich województwach, w 6 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 1838 gminach tj. 74,17% gmin kraju na powierzchni 48,75% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza wśród tych upraw objęła w woj.: wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, zachodniopomorskim oraz mazowieckim (od 68,2 do 84,0% gruntów ornych tych województw). Szczegółowe dane dotyczące suszy w tych uprawach w poszczególnych województwach przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Susza w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0073,62
2.lubuskie8282100,0074,41
3.mazowieckie314314100,0068,15
4.podlaskie118118100,0071,94
5.wielkopolskie226226100,0084,01
6.zachodniopomorskie114114100,0068,86
7.lubelskie21320998,1243,77
8.pomorskie12312097,5671,09
9.warmińsko-mazurskie11611397,4139,08
10.świętokrzyskie1027270,5913,75
11.łódzkie17712268,9333,54
12.dolnośląskie16911266,2723,88
13.opolskie712839,441,60
14.podkarpackie1605232,5013,06
15.śląskie16774,190,08
16.małopolskie18252,750,34

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw truskawek, którą notowano w 15 województwach, w 6 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 1771 gminach tj. 71,47% gmin kraju na powierzchni 45,67% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, podlaskim, mazowieckim oraz zachodniopomorskim (od 62,4 do 81,5% gruntów ornych tych województw). Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach truskawek przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Susza w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0070,56
2.lubuskie8282100,0070,66
3.mazowieckie314314100,0063,83
4.podlaskie118118100,0068,62
5.wielkopolskie226226100,0081,46
6.zachodniopomorskie114114100,0062,40
7.pomorskie12312097,5669,66
8.lubelskie21320797,1841,59
9.warmińsko-mazurskie11611195,6934,29
10.dolnośląskie16910863,9122,14
11.łódzkie17711363,8428,78
12.świętokrzyskie1025452,949,85
13.podkarpackie1604729,3811,52
14.opolskie711014,080,68
15.małopolskie18231,650,02
16.śląskie16700,000,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw warzyw gruntowych, notowano ją w 13 województwach, w woj. podlaskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 1590 gminach tj. 64,16% gmin kraju na powierzchni 32,77% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w uprawach warzyw gruntowych w woj.: pomorskim, wielkopolskim, podlaskim oraz kujawsko-pomorskim (od 50,5 do 65,2% gruntów ornych tych województw). Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach warzyw gruntowych przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Susza w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie118118100,0058,99
2.zachodniopomorskie11411298,2542,61
3.lubuskie828097,5643,80
4.pomorskie12312097,5665,23
5.mazowieckie31430296,1844,16
6.kujawsko-pomorskie14413895,8350,49
7.wielkopolskie22621595,1363,12
8.lubelskie21319390,6133,02
9.warmińsko-mazurskie1169884,4818,76
10.dolnośląskie1698952,6610,90
11.łódzkie1777542,3712,79
12.świętokrzyskie1022120,592,99
13.podkarpackie1602918,126,17
14.małopolskie18200,000,00
15.opolskie7100,000,00
16.śląskie16700,000,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało także w uprawach tytoniu, notowano ją w 13 województwach, w woj. podlaskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 1496 gminach tj. 60,37% gmin kraju na powierzchni 33,76% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w uprawach warzyw gruntowych w woj.: pomorskim, wielkopolskim, podlaskim oraz kujawsko-pomorskim (od 60,6 do 68,2% gruntów ornych tych województw). Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach tytoniu przedstawia tabela 11.

Tabela 11. Susza w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie118118100,0063,36
2.pomorskie12312097,5668,15
3.zachodniopomorskie11410793,8643,39
4.kujawsko-pomorskie14413593,7560,58
5.wielkopolskie22620892,0465,60
6.lubuskie827591,4642,58
7.mazowieckie31428189,4942,95
8.lubelskie21318787,7933,95
9.warmińsko-mazurskie1169380,1719,07
10.dolnośląskie1697142,0110,49
11.łódzkie1775631,649,33
12.świętokrzyskie1021918,632,50
13.podkarpackie1602616,255,26
14.małopolskie18200,000,00
15.opolskie7100,000,00
16.śląskie16700,000,00

W tym okresie raportowania ponownie wzrosło zagrożenie suszą rolniczą wśród upraw drzew owocowych. Na terytorium Polski suszę w tych uprawach notowano w 13 województwach na terenie 1288 gmin tj. 51,98% gmin kraju obejmując powierzchnię 21,33% gruntów ornych (wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego raportu).

W województwie podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach, obejmując 50,54% gruntów ornych tego województwa. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 12

Tabela 12. Susza w uprawach drzew owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie118118100,0050,54
2.pomorskie12312097,5644,46
3.kujawsko-pomorskie14412989,5837,89
4.zachodniopomorskie11410087,7222,25
5.wielkopolskie22618380,9744,40
6.lubuskie826478,0526,73
7.mazowieckie31423976,1125,97
8.lubelskie21314367,1422,17
9.warmińsko-mazurskie1167463,799,27
10.dolnośląskie1695532,544,75
11.łódzkie1772916,383,56
12.świętokrzyskie1021615,690,60
13.podkarpackie1601811,252,48
14.małopolskie18200,000,00
15.opolskie7100,000,00
16.śląskie16700,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wzrost powierzchni z suszą rolniczą w uprawach rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach notowano w 13 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 1207 gminach tj. 48,71 gmin Polski, na powierzchni 16,77% gruntów ornych (wzrost o 16,77 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego raportu).

W województwie podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach, natomiast największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj. pomorskim, wielkopolskim oraz kujawsko pomorskim. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Susza w uprawach rzepaku i rzepiku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie118118100,0022,99
2.pomorskie12311996,7539,69
3.kujawsko-pomorskie14412888,8936,13
4.zachodniopomorskie1149280,7027,00
5.wielkopolskie22616673,4537,45
6.mazowieckie31422471,3418,93
7.lubuskie825870,7316,37
8.lubelskie21313161,5015,98
9.warmińsko-mazurskie1166656,906,13
10.dolnośląskie1695633,145,38
11.łódzkie1772111,861,50
12.świętokrzyskie1021211,760,46
13.podkarpackie1601610,001,13
14.małopolskie18200,000,00
15.opolskie7100,000,00
16.śląskie16700,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 11 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 592 gminach tj. 23,89 gmin Polski, na powierzchni 7,91% gruntów ornych.

Największy udział gmin z suszą w uprawach kukurydzy na ziarno odnotowano w województwie podlaskim, natomiast największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj. wielkopolskim i kujawsko pomorskim. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Susza w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie1189479,6614,88
2.pomorskie1238266,6720,75
3.kujawsko-pomorskie1449163,1923,52
4.wielkopolskie22610847,7924,24
5.zachodniopomorskie1145346,497,18
6.mazowieckie3148326,434,48
7.lubelskie2134822,547,03
8.warmińsko-mazurskie1161916,381,48
9.lubuskie821012,200,89
10.świętokrzyskie10221,960,00
11.podkarpackie16021,250,02
12.dolnośląskie16900,000,00
13.łódzkie17700,000,00
14.małopolskie18200,000,00
15.opolskie7100,000,00
16.śląskie16700,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 11 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 592 gminach tj. 23,89 gmin Polski, na powierzchni 7,92% gruntów ornych.

Największy udział gmin z suszą w uprawach kukurydzy na kiszonkę odnotowano w województwie podlaskim, natomiast największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj. wielkopolskim i kujawsko pomorskim. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Susza w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie1189479,6614,88
2.pomorskie1238266,6720,75
3.kujawsko-pomorskie1449163,1923,52
4.wielkopolskie22610847,7924,32
5.zachodniopomorskie1145346,497,18
6.mazowieckie3148326,434,48
7.lubelskie2134822,547,03
8.warmińsko-mazurskie1161916,381,48
9.lubuskie821012,200,89
10.świętokrzyskie10221,960,00
11.podkarpackie16021,250,02
12.dolnośląskie16900,000,00
13.łódzkie17700,000,00
14.małopolskie18200,000,00
15.opolskie7100,000,00
16.śląskie16700,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach chmielu. Suszę w tych uprawach notowano w 6 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 89 gminach tj. 3,59 gmin Polski, na powierzchni 0,69% gruntów ornych.

Największy udział gmin z suszą w uprawach chmielu odnotowano w województwie wielkopolskim. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Susza w uprawach chmielu

LpWojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.wielkopolskie2264017,704,67
2.kujawsko-pomorskie1442315,971,76
3.pomorskie1231814,630,91
4.podlaskie11832,540,39
5.zachodniopomorskie11421,750,01
6.lubelskie21331,410,03
7.dolnośląskie16900,000,00
8.lubuskie8200,000,00
9.łódzkie17700,000,00
10.małopolskie18200,000,00
11.mazowieckie31400,000,00
12.opolskie7100,000,00
13.podkarpackie16000,000,00
14.śląskie16700,000,00
15.świętokrzyskie10200,000,00
16.warmińsko-mazurskie11600,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach ziemniaka. Suszę w tych uprawach notowano w 3 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 42 gminach tj. 1,69 gmin Polski, na powierzchni 0,28% gruntów ornych.

Największy udział gmin z suszą w uprawach ziemniaka odnotowano w województwie wielkopolskim. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Susza w uprawach ziemniaka

LpWojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.wielkopolskie2262812,392,45
2.pomorskie123108,130,32
3.kujawsko-pomorskie14442,780,05
4.dolnośląskie16900,000,00
5.lubelskie21300,000,00
6.lubuskie8200,000,00
7.łódzkie17700,000,00
8.małopolskie18200,000,00
9.mazowieckie31400,000,00
10.opolskie7100,000,00
11.podkarpackie16000,000,00
12.podlaskie11800,000,00
13.śląskie16700,000,00
14.świętokrzyskie10200,000,00
15.warmińsko-mazurskie11600,000,00
16.zachodniopomorskie11400,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach buraka cukrowego. Suszę w tych uprawach notowano w 3 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 14 gminach tj. 0,56 gmin Polski, na powierzchni 0,14% gruntów ornych.

Największy udział gmin z suszą w uprawach buraka cukrowego odnotowano w województwie wielkopolskim. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Susza w uprawach buraka cukrowego

LpWojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.wielkopolskie2262812,392,45
2.pomorskie123108,130,32
3.kujawsko-pomorskie14442,780,05
4.dolnośląskie16900,000,00
5.lubelskie21300,000,00
6.lubuskie8200,000,00
7.łódzkie17700,000,00
8.małopolskie18200,000,00
9.mazowieckie31400,000,00
10.opolskie7100,000,00
11.podkarpackie16000,000,00
12.podlaskie11800,000,00
13.śląskie16700,000,00
14.świętokrzyskie10200,000,00
15.warmińsko-mazurskie11600,000,00
16.zachodniopomorskie11400,000,00

Tegoroczny maj był wyjątkowo ciepły. Na Pojezierzu Wielkopolskim i Mazurskim temperatura powietrza była wyższa od normy aż o ponad 4°C a na pozostałym terenie Polski od 3 do 4°C. Najcieplej było w środkowej części kraju od 17 do 18°C. Na bardzo dużych obszarach Polski notowano temperaturę od 16 do 17°C. Najzimniej było w północnych rejonach kraju od 13 do 16°C.

Pierwsza dekada czerwca była bardzo ciepła. W zachodniej części kraju notowano od 20 do nawet ponad 20,5°C. Na pozostałym terytorium Polski również było ciepło z temperaturą od 17 do 20,5°C. Podobnie było w drugiej dekadzie tego miesiąca, w której notowano od ponad 19 do 20,5°C. Jedynie na północy kraju było nieco zimniej od 16,5 do 19°C.

W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane od bardzo niskich wynoszących od 20 do 30 mm na Ziemi Lubuskiej, Pojezierzu Wielkopolskim oraz na Podlasiu do wysokich od 60 do 100 mm na Wyżynie Małopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju opady były niższe od normy od 10 do 50%. Na Ziemi Lubuskiej oraz w środkowej części Pojezierza Pomorskiego wynosiły 30-50% normy. Natomiast na Wyżnie Małopolskiej opady atmosferyczne tego miesiąca stanowiły 90-110% normy.

W pierwszej dekadzie czerwca notowano bardzo duże zróżnicowanie kraju pod względem opadów atmosferycznych, od bardzo niskich we wschodniej części kraju (od poniżej 5 do 10 mm) po stosunkowo wysokie w zachodnich i południowych obszarach Polski od 10 do ponad 50 mm. Natomiast drugą dekadę tego miesiąca charakteryzowały bardzo niskie (do 5 mm) lub nawet brak opadów w północnej Polsce, a w południowej części kraju notowano ich wystąpienie od 5 do ponad 50 mm (zwłaszcza w części południowo-wschodniej).

Tegoroczny kwiecień, maj oraz obie dekady czerwca charakteryzowały się wyjątkowo bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem (zwłaszcza na północy kraju). Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich a jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne. Takie warunki atmosferyczne sprawiły kolejne już duże obniżenie wartości KBW oznaczające znaczne niedobory wody dla roślin. Należy też zaznaczyć, że tak duży deficyt wody sprawił, że susza notowana jest wśród wszystkich czternastu monitorowanych grup i gatunków roślin. W tym okresie pojawiła się w uprawach: roślin bobowatych, warzyw gruntowych, tytoniu, drzew owocowych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, chmielu, ziemniaka oraz buraka cukrowego.

Dyrektor

Prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadaw.

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska