ARCHIWUM (2018)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2018; okres: 05 (1.V - 30.VI)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych.

W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -174,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zwiększeniu o 16 mm.

Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły (tak jak w poprzednim okresie) w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -250 do –259 mm. Bardzo duży deficyt wody wynoszący od –240 do -249 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Bardzo duże niedobory wody notowano również na Kujawach oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego od -200 do -239 mm. W dalszym ciągu duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowano na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich, chociaż obszar ten przesunął się już bardziej na północ w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Natomiast w południowych rejonach Polski deficyt wody był już dużo mniejszy wynosił od -50 do -100 mm.

Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród wszystkich monitorowanych upraw:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Roślin bobowatych,
 • Krzewów owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Truskawek
 • Tytoniu,
 • Drzew owocowych,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Chmielu
 • ziemniaka
 • buraka cukrowego

Liczbę wszystkich gmin zagrożonych tegoroczną suszą w Polsce oraz udział gmin zagrożonych w kraju (w %) prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Liczba gmin oraz udział gmin zagrożonych suszą w kraju (w %)

Lp.UprawaLiczba gmin zagrożonych susząUdział gmin zagrożonych suszą w Polsce[w %]
1.Zboża jare143757,99
2.Zboża ozime122749,52
3.Rośliny bobowate122749,52
4.Krzewy owocowe115346,53
5.Rzepak i rzepik106342,90
6.Truskawki100240,44
7.Tytoń 86634,95
8.Warzywa gruntowe 82633,33
9.Drzewa owocowe 57423,16
10.Kukurydza na ziarno 42417,11
11.Kukurydza na kiszonkę 42417,11
12.Chmiel 204 8,23
13.Ziemniak 108 4,36
14.Burak cukrowy 21 0,85

Potencjalną powierzchnię zagrożenia suszą rolniczą w Polsce przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą według upraw

Lp.UprawaPowierzchnia gruntów ornych zagrożonych suszą w Polsce [w %]
1.Zboża jare40,28
2.Rośliny bobowate29,11
3.Zboża ozime28,95
4.Krzewy owocowe28,60
5.Truskawki22,40
6.Tytoń20,76
7.Rzepak i rzepik17,82
8.Warzywa gruntowe16,31
9.Drzewa owocowe 9,80
10.Kukurydza na kiszonkę 6,57
11.Kukurydza na ziarno 6,56
12.Chmiel 2,00
13.Ziemniak 0,77
14.Burak cukrowy 0,04

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące gmin objętych suszą rolniczą, które przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zmiany w liczbie gmin z suszą rolniczą w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego (w punktach procentowych)

Lp.UprawaPunkty procentowe
1.Chmiel +4,64
2.Ziemniak +2,67
3.Burak cukrowy +0,29
4.Rzepak i rzepik -5,81
5.Kukurydza na ziarno -6,78
6.Kukurydza na kiszonkę -6,78
7.Zboża jare-24,98
8.Tytoń-25,42
9.Rośliny bobowate-26,75
10.Krzewy owocowe-27,64
11.Zboża ozime-28,08
12.Drzewa owocowe-28,82
13.Warzywa gruntowe-30,83
14.Truskawki-31,03

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące powierzchni gruntów ornych objętych suszą tabela 4.

Tabela 4. Zmiany w powierzchni gruntów ornych objętych suszą w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego (w punktach procentowych)

Lp.UprawaPunkty procentowe
1.Chmiel +1,31
2.Rzepak i rzepik +1,05
3.Ziemniak +0,49
4.Burak cukrowy -0,10
5.Kukurydza na ziarno -1,35
6.Kukurydza na kiszonkę -1,35
7.Drzewa owocowe-11,53
8.Tytoń-13,00
9.Warzywa gruntowe-16,46
10.Rośliny bobowate-18,10
11.Krzewy owocowe-20,15
12.Zboża ozime-20,41
13.Zboża jare-22,86
14.Truskawki-23,27

W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano w 13 województwach, w 4 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę notowano w 1437 gminach tj. w 57,99% gmin kraju na powierzchni 40,28% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.:

 • pomorskim,
 • zachodniopomorskim,
 • lubuskim,
 • podlaskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • wielkopolskim

(od 67,07 do 81,89% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż jarych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Susza w uprawach zbóż jarych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.kujawsko-pomorskie144144100,0067,11
2.lubuskie8282100,0076,61
3.podlaskie118118100,0074,14
4.zachodniopomorskie114114100,0080,41
5.pomorskie12312097,5681,89
6.wielkopolskie22621494,6967,07
7.warmińsko-mazurskie11610993,9741,19
8.mazowieckie31428189,4948,43
9.lubelskie21311553,9923,92
10.łódzkie1777944,6315,05
11.dolnośląskie1695532,548,93
12.świętokrzyskie10243,920,00
13.podkarpackie16021,250,01
14.małopolskie18200,000,00
15.opolskie7100,000,00
16.śląskie16700,000,00

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1227 gminach tj. w 49,52% gmin kraju na powierzchni 28,95% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim,
 • Lubuskim,
 • Podlaskim,
 • Wielkopolskim,

(od 51,33 do 68,72% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż ozimych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Susza w uprawach zbóż ozimych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie118118100,0057,32
2.zachodniopomorskie114114100,0068,72
3.kujawsko-pomorskie14414197,9248,58
4.lubuskie828097,5660,08
5.pomorskie12312097,5667,13
6.warmińsko-mazurskie11610187,0723,64
7.wielkopolskie22617778,3251,33
8.mazowieckie31424277,0729,12
9.lubelskie2137736,1516,57
10.dolnośląskie1692917,164,10
11.łódzkie1772815,824,14
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą notowano również wśród upraw roślin bobowatych. Odnotowano ją w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1890 gminach tj. 76,27% gmin kraju na powierzchni 47,21% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim,
 • Lubuskim,
 • Podlaskim,
 • Wielkopolskim,

(od 51,50 do 68,91% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach roślin bobowatych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Susza w uprawach roślin bobowatych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie118118100,0058,35
2.zachodniopomorskie114114100,0068,91
3.kujawsko-pomorskie14414197,9248,73
4.lubuskie828097,5660,08
5.pomorskie12312097,5667,44
6.warmińsko-mazurskie11610187,0724,31
7.wielkopolskie22617778,3251,50
8.mazowieckie31424277,0729,12
9.lubelskie2137736,1516,57
10.dolnośląskie1692917,164,10
11.łódzkie1772815,824,14
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano też w uprawach krzewów owocowych, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 1153 gminach tj. w 46,53% gmin kraju na powierzchni 28,60% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim,
 • Podlaskim,
 • Lubuskim,
 • Wielkopolskim,

(od 50,13 do 69,50% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Susza w uprawach krzewów owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie118118100,0061,25
2.zachodniopomorskie114114100,0069,77
3.pomorskie12312097,5669,50
4.lubuskie827996,3458,50
5.kujawsko-pomorskie14413795,1449,03
6.warmińsko-mazurskie1169884,4825,42
7.mazowieckie31422671,9725,86
8.wielkopolskie22615367,7050,13
9.lubelskie2136731,4615,29
10.dolnośląskie1692213,022,92
11.łódzkie1771910,732,08
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano kolejny już raz suszę rolniczą w uprawach rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach notowano w 11 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 1063 gminach tj. w 42,90% gmin Polski, na powierzchni 17,82% gruntów ornych.

W województwie zachodniopomorskim i podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach.

Największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj. zachodniopomorskim i pomorskim.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w tych uprawach przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Susza w uprawach rzepaku i rzepiku

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie118118100,0026,73
2.zachodniopomorskie114114100,0047,44
3.pomorskie12311996,7542,45
4.lubuskie827895,1229,58
5.kujawsko-pomorskie14413090,2838,04
6.warmińsko-mazurskie1169077,5914,88
7.wielkopolskie22613961,5035,56
8.mazowieckie31419261,1515,10
9.lubelskie2136128,649,03
10.dolnośląskie1691710,061,54
11.łódzkie17752,820,43
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało w dalszym ciągu wśród upraw truskawek, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 1002 gminach tj. w 40,44% gmin kraju na powierzchni 22,40% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Pomorskim,
 • Zachodniopomorskim
 • Podlaskim

(od 52,35 do 63,22% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach truskawek przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Susza w uprawach truskawek

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.podlaskie118118100,0052,35
2.zachodniopomorskie114114100,0055,88
3.pomorskie12312097,5663,22
4.lubuskie827490,2441,25
5.kujawsko-pomorskie14412586,8140,61
6.warmińsko-mazurskie1168674,1416,67
7.wielkopolskie22613459,2943,88
8.mazowieckie31416452,2314,45
9.lubelskie2135224,4110,89
10.dolnośląskie169148,280,44
11.łódzkie17710,560,12
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało także w uprawach tytoniu, notowano ją w 10 województwach, w woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 866 gminach tj. w34,95% gmin kraju na powierzchni 20,76% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Pomorskim,
 • Zachodniopomorskim
 • Podlaskim

(od 53,43 do 63,94% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach tytoniu przedstawia tabela 11.

Tabela 11. Susza w uprawach tytoniu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie114114100,0053,69
2.pomorskie12312097,5663,94
3.podlaskie11810891,5353,43
4.kujawsko-pomorskie14411680,5638,76
5.lubuskie826376,8330,63
6.warmińsko-mazurskie1167161,2115,96
7.wielkopolskie22611952,6542,62
8.mazowieckie31411235,678,52
9.lubelskie2134219,728,57
10.dolnośląskie16910,590,00
11.łódzkie17700,000,00
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw warzyw gruntowych, notowano ją w 9 województwach. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 826 gminach tj. w 33,33% gmin kraju na powierzchni 16,31% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w uprawach warzyw gruntowych w woj.: pomorskim (55,60% gruntów ornych województwa).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach warzyw gruntowych przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Susza w uprawach warzyw gruntowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.zachodniopomorskie11411298,2540,44
2.pomorskie12312097,5655,60
3.podlaskie11810689,8344,05
4.kujawsko-pomorskie14411378,4729,55
5.lubuskie825870,7324,05
6.warmińsko-mazurskie1166556,039,73
7.wielkopolskie22611450,4435,51
8.mazowieckie31410031,855,90
9.lubelskie2133817,845,25
10.dolnośląskie16900,000,00
11.łódzkie17700,000,00
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania również odnotowano zagrożenie suszą rolniczą wśród upraw drzew owocowych. Na terytorium Polski suszę w tych uprawach notowano w 9 województwach na terenie 574 gmin tj. w 23,16% gmin kraju obejmując powierzchnię 9.80% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach drzew owocowych przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Susza w uprawach drzew owocowych

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.pomorskie12311895,9332,23
2.zachodniopomorskie1148978,0721,20
3.podlaskie1188067,8032,28
4.kujawsko-pomorskie1448559,0314,84
5.wielkopolskie22610144,6928,45
6.lubuskie823239,027,18
7.warmińsko-mazurskie1163631,036,03
8.lubelskie213219,862,78
9.mazowieckie314123,820,20
10.dolnośląskie16900,000,00
11.łódzkie17700,000,00
12.małopolskie18200,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano również wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 8 województwach. Na terenie kraju suszę wśród upraw kukurydzy notowano w 424 gminach tj. w 17,11% gmin Polski, na powierzchni 6,56% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach kukurydzy na ziarno przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Susza w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.pomorskie1239879,6727,15
2.podlaskie1187059,3213,10
3.zachodniopomorskie1146758,7715,32
4.kujawsko-pomorskie1446142,3615,62
5.wielkopolskie2269140,2720,64
6.warmińsko-mazurskie1162420,692,19
7.lubuskie82910,980,78
8.lubelskie21341,880,12
9.dolnośląskie16900,000,00
10.łódzkie17700,000,00
11.małopolskie18200,000,00
12.mazowieckie31400,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano również wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 8 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 424 gminach tj. w 17,11 gmin Polski, na powierzchni 6,57% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach kukurydzy na kiszonkę przedstawia tabela 15.

Tabela 15. Susza w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.pomorskie1239879,6727,23
2.podlaskie1187059,3213,10
3.zachodniopomorskie1146758,7715,43
4.kujawsko-pomorskie1446142,3615,62
5.wielkopolskie2269140,2720,67
6.warmińsko-mazurskie1162420,692,19
7.lubuskie82910,980,78
8.lubelskie21341,880,12
9.dolnośląskie16900,000,00
10.łódzkie17700,000,00
11.małopolskie18200,000,00
12.mazowieckie31400,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach chmielu. Suszę w tych uprawach notowano w 7 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 204 gminach tj. w 8,23% gmin Polski, na powierzchni 2,00% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach chmielu przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Susza w uprawach chmielu

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.pomorskie1234032,524,59
2.podlaskie1183832,206,89
3.wielkopolskie2267231,868,60
4.zachodniopomorskie1143026,324,31
5.warmińsko-mazurskie1161210,341,18
6.kujawsko-pomorskie144117,641,50
7.lubuskie8211,220,02
8.dolnośląskie16900,000,00
9.lubelskie21300,000,00
10.łódzkie17700,000,00
11.małopolskie18200,000,00
12.mazowieckie31400,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach ziemniaka. Suszę w tych uprawach notowano w 6 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 108 gminach tj. w 4,36% gmin Polski, na powierzchni 0,77% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach ziemniaka przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Susza w uprawach ziemniaka

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.wielkopolskie2265926,115,14
2.zachodniopomorskie1142017,542,08
3.pomorskie1231915,451,21
4.kujawsko-pomorskie14464,170,43
5.warmińsko-mazurskie11621,720,09
6.podlaskie11821,690,01
7.dolnośląskie16900,000,00
8.lubelskie21300,000,00
9.lubuskie8200,000,00
10.łódzkie17700,000,00
11.małopolskie18200,000,00
12.mazowieckie31400,000,00
13.opolskie7100,000,00
14.podkarpackie16000,000,00
15.śląskie16700,000,00
16.świętokrzyskie10200,000,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach buraka cukrowego. Suszę w tych uprawach notowano w 3 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 21 gminach tj. w 0,85% gmin Polski, na powierzchni 0,04% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach buraka cukrowego przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Susza w uprawach buraka cukrowego

Lp.WojewództwoLiczba gmin ogółemLiczba gmin zagrożonychUdział gmin zagrożonych [%]Udział powierzchni zagrożonej [%]
1.pomorskie12397,320,37
2.zachodniopomorskie11454,390,15
3.wielkopolskie22673,100,08
4.dolnośląskie16900,000,00
5.kujawsko-pomorskie14400,000,00
6.lubelskie21300,000,00
7.lubuskie8200,000,00
8.łódzkie17700,000,00
9.małopolskie18200,000,00
10.mazowieckie31400,000,00
11.opolskie7100,000,00
12.podkarpackie16000,000,00
13.podlaskie11800,000,00
14.śląskie16700,000,00
15.świętokrzyskie10200,000,00
16.warmińsko-mazurskie11600,000,00

Tegoroczny maj był wyjątkowo bardzo ciepły. Na Pojezierzu Wielkopolskim i Mazurskim temperatura powietrza była wyższa od normy aż o ponad 4°C a na pozostałym terenie Polski od 3 do 4°C. Najcieplej było w środkowej części kraju od 17 do 18°C. Na bardzo dużych obszarach Polski notowano temperaturę od 16 do 17°C. Najzimniej było w północnych rejonach kraju od 13 do 16°C.

Pierwsza dekada czerwca była bardzo ciepła. W zachodniej części kraju notowano od 20 do nawet ponad 20,5°C. Na pozostałym terytorium Polski również było ciepło z temperaturą od 17 do 20,5°C. Podobnie było w drugiej dekadzie tego miesiąca, w której notowano od ponad 19 do 20,5°C. Jedynie na północy kraju było nieco zimniej od 16,5 do 19°C. Natomiast trzecia dekada tego miesiąca była w całym kraju zdecydowanie zimniejsza. Na przeważającym terenie Polski notowano temperaturę od 15 do 16°C, Jedynie na obszarze północno-wschodniej i północno-zachodniej Polski było nieco cieplej od 16,5 do 17,5 C.

W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane od bardzo niskich wynoszących od 20 do 30 mm na Ziemi Lubuskiej, Pojezierzu Wielkopolskim oraz na Podlasiu do wysokich od 60 do 100 mm na Wyżynie Małopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju opady były niższe od normy od 10 do 50%. Na Ziemi Lubuskiej oraz w środkowej części Pojezierza Pomorskiego wynosiły tylko 30-50% normy. Natomiast na Wyżnie Małopolskiej opady atmosferyczne tego miesiąca stanowiły 90-110% normy.

W pierwszej dekadzie czerwca notowano bardzo duże zróżnicowanie kraju pod względem opadów atmosferycznych, od bardzo niskich we wschodniej części kraju (od poniżej 5 do 10 mm) po stosunkowo wysokie w zachodnich i południowych obszarach Polski od 10 do ponad 50 mm. Drugą dekadę tego miesiąca charakteryzowały bardzo niskie opady (do 5 mm) lub też notowano nawet ich brak w północnej Polsce. W południowej części kraju notowano wystąpienie opadów od 5 do ponad 50 mm (zwłaszcza w części południowo-wschodniej). Natomiast trzecia dekada obfitowała już w większe opady wynoszące na przeważającym obszarze kraju od 15 do 50 mm a na terenach południowej Polski przekraczających nawet 50 mm. Jedynie w północno-zachodniej Polsce notowano niskie opady atmosferyczne wynoszące od 5 do 15 mm, a miejscami w tej części kraju występowały obszary, na których w dalszym ciągu nie notowano deszczu.

Tegoroczny maj oraz pierwsze dwie dekady czerwca charakteryzowały się wyjątkowo bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem (zwłaszcza na północy kraju). Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich a jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne. Natomiast trzecia dekada czerwca była już chłodniejsza oraz wystąpiły stosunkowo duże opady atmosferyczne na bardzo dużym obszarze Polski co sprawiło, że średnia wartość KBW dla kraju uległa zwiększeniu. Takie warunki pogodowe przyczyniły się do zmniejszenie niedoborów wody dla wielu grup i gatunków roślin uprawnych. Mimo wszystko nadal występuje duży deficyt wody sprawiający, że susza notowana jest wśród wszystkich czternastu monitorowanych grup i gatunków roślin. Ostatnio występujące warunki pogodowe spowodowały, że w obecnie monitorowanym sześciodekadowym okresie w uprawach: chmielu, ziemniaka oraz buraka cukrowego wzrosła powierzchnia oraz liczba gmin z suszą.

Dyrektor

Prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadaw.

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska