ARCHIWUM (2017)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2017; okres: 09 (11.VI - 10.VIII)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2017 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość KBW dla kraju w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym wynosiła -44 mm i uległa kolejnemu już zwiększeniu, w tym okresie o 1 mm. Mapa Klimatycznego Bilansu Wodnego w tym okresie sześciodekadowym w bardzo małym stopniu różni się od mapy KBW sprzed 10 dni. Jedynie w północnej części Wyżyny Lubelskiej deficyt wody uległ niewielkiemu zmniejszeniu o ok. 10 mm. W całej Polsce odnotowano wartości KBW wyższe od -170 mm, co oznacza że wartości krytyczne nie zostały przekroczone dla żadnych z monitorowanych upraw.

Najniższe wartości KBW w dalszym ciągu tak jak w poprzednich monitorowanych okresach są notowane na Wyżynie Małopolskiej wynoszą od -150 do -169 mm.

Czerwiec charakteryzował się dużym zróżnicowaniem pod względem termicznym. Najzimniej było na dużym terytorium Polski północnej od poniżej 14 do 16°C. Jednakże panujące warunki termiczne tego miesiąca na tym terenie mieściły się w normie wieloletniej. Natomiast w południowej oraz w zachodniej części kraju było najcieplej od 18 do ponad 19°C i na tych terenach temperatura była wyższa od normy od 2 a nawet do ponad 2,5°C. Na przeważającym obszarze Polski czerwiec był cieplejszy od normy od 1 do 2°C.

Dwie pierwsze dekady lipca były zimne a trzecia była już cieplejsza. We wszystkich dekadach najzimniej było w północno-wschodniej Polsce. W pierwszych dwóch dekadach na tym obszarze temperatura powietrza wynosiła od poniżej 15 do 16°C, a w trzeciej od 17 do 19°C. Znacznie cieplej było w południowo-zachodniej i południowej części kraju w dwóch pierwszych dekadach od 17 do ponad 18,5°C a w trzeciej od 19 do ponad 20,5°C.

Pierwsza dekady sierpnia była ciepła. Podobnie jak w lipcu również w pierwszej dekadzie sierpnia było najzimniej w północnych obszarach Polski od poniżej 19 do 20°C. Znacznie cieplej było w Polsce środkowej od 19 do ponad 22°C a zdecydowanie najcieplej w południowej części kraju od 22 do ponad 23°C.

Czerwiec pod względem opadów atmosferycznych był bardzo zróżnicowany. W południowych i południowo-wschodnich terenach kraju opady były bardzo małe od poniżej 20 do 50 mm, stanowiły one od 50 do 70% normy wieloletniej. Zdecydowanie większe opady odnotowano w północno-zachodniej i północno-wschodniej części Polski od 100 do ponad 160 mm stanowiące od 150 do nawet do ponad 230% normy. Na większości terytorium kraju opady wynosiły od 50 do 100 mm i były większe od normy nawet o 50%.

W pierwszej dekadzie lipca występowały trzy pasy o stosunkowo wysokich opadach atmosferycznych: na północy, południu oraz w części środkowej kraju. Na tych terenach notowano opady od 20 do 80 mm. Na pozostałych obszarach Polski opady były niskie od 5 do 20 mm a miejscami nawet nie przekroczyły 5 mm. W drugiej dekadzie lipca na północnym wschodzie i zachodzie kraju w dalszym ciągu notowano wysokie opady od 20 do 80 mm. Natomiast na Lubelszczyźnie opady były zdecydowanie największe wynosiły od 80 mm a miejscami nawet do ponad 100 mm. Niskie opady nie przekraczające 10 mm notowano w południowo-wschodniej części kraju. Na przeważającym obszarze Polski opady wynosiły od 5 do 30 mm. Natomiast w trzeciej dekadzie notowano zdecydowanie największe opady w północno-zachodniej i północnej części kraju od 40 do ponad 100 mm. Jedynie na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz na południowym Mazowszu opady były nieco mniejsze od 5 do 20 mm.

Pierwsza dekada sierpnia nie obfitowała już w tak duże opady jak poszczególne dekady lipca. Niemniej na terenie Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej nadal były one na tym obszarze duże od 30 do 80 mm. Bardzo małe opady notowano w północno-zachodniej Polsce, na Wyżynach: Śląskiej, Małopolskiej oraz Lubelskiej gdzie miejscami były niższe od 5 mm i nie przekraczały 10 mm. Na pozostałym terytorium Polski wynosiły od 10 do 30 mm.

Deficyt wody na terenach gdzie był on stosunkowo wysoki, uległ nieznacznemu zmniejszeniu, w północnej części Wyżyny Lubelskiej odnotowano bilans wodny mniejszy w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego o ok. 10 mm.

Opracowali:

Mgr Tomasz Jóźwicki

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska