ARCHIWUM (2017)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2017; okres: 10 (21.VI - 20.VIII)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych (załącznik 1).

W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2017 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość KBW dla kraju w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym wynosiła -17 mm i uległa kolejnemu już zwiększeniu, w tym okresie o 27 mm.

Najniższe wartości KBW w dalszym ciągu są notowane na Wyżynie Małopolskiej oraz w południowo wschodniej części województwa lubelskiego i północno wschodniej części województwa podkarpackiego i wynoszą od -120 do -159 mm. Natomiast większa poprawa warunków wilgotnościowych wystąpiła w Kotlinie Sandomierskiej gdzie średnia wartość KBW wynosi obecnie ok -100 mm. W całej Polsce odnotowano wartości KBW wyższe od -159 mm, co oznacza że wartości krytyczne nie zostały przekroczone dla żadnych z monitorowanych upraw.

W lipcu najzimniej było w północnej i północno-wschodniej Polsce od 15 do 17°C. Na tych terenach zimniej było od normy wieloletniej o 0,5°C. Znacznie cieplej było w południowo-zachodniej i południowej części kraju od 18 do ponad 19°C i na tym obszarze cieplej było od normy wieloletniej o ok. 1°C. Na pozostałym terytorium kraju notowano temperaturę powietrza zbliżoną do normy (od 17 do 18°C).

Pierwsza dekada sierpnia była ciepła. Podobnie jak w lipcu również w pierwszej dekadzie sierpnia było najzimniej w północnych obszarach Polski od poniżej 19 do 20°C. Znacznie cieplej było w Polsce środkowej od 19 do ponad 22°C a zdecydowanie najcieplej w południowej części kraju od 22 do ponad 23°C.

W drugiej dekadzie sierpnia najzimniej było na Pojezierzu Pomorskim (poniżej 18,0°C). Na przeważającym obszarze kraju notowano temperaturę od 18 do 20°C. Najcieplej było w Kotlinie Sandomierskiej i w południowo-wschodniej Polsce z temperaturą powyżej 20°C.

W lipcu zdecydowanie największe opady notowano w północno-zachodniej i północnej części kraju oraz na Nizinie Śląskiej od 130 do ponad 180 mm tj. od 170 do 260% normy wieloletniej. Natomiast najniższe opady wystąpiły na Wyżynie Małopolskiej i w Kotlinie Sandomierskiej od 30 do 50 mm stanowiące 60-90% normy. Na większości terytorium kraju opady były wysokie od 70 do 130 mm i na tych terenach były one wyższe od normy od 100 do 170%. Jedynie w Polsce południowo-wschodniej opady były nieco niższe od 50 do 70 mm (70-100% normy).

Pierwsza dekada sierpnia nie obfitowała już w tak duże opady jak poszczególne dekady lipca. Niemniej na terenie Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej nadal były one duże od 30 do 80 mm. Bardzo małe opady notowano w północno-zachodniej Polsce, na Wyżynach: Śląskiej, Małopolskiej oraz Lubelskiej gdzie miejscami były niższe od 5 mm i nie przekraczały 10 mm. Na pozostałym terytorium Polski wynosiły od 10 do 30 mm.

W drugiej dekadzie sierpnia najmniejsze opady atmosferyczne (poniżej 10 mm) notowano na krańcach południowo-wschodniej Polski oraz w okolicach Koła, Kłodawy i Włocławka. Natomiast największe opady notowano na Pogórzu Karpackim (ponad 100 mm). Nieco mniejsze ale również wysokie od 50 do 100 mm zanotowano na Pojezierzu Pomorskim, Pogórzu Sudeckim, Podlasiu i w dorzeczu górnej Wisły. Na pozostałym obszarze opady notowano od 10 do 50 mm.

Opracowali:

Mgr Tomasz Jóźwicki

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska