ARCHIWUM (2017)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2017; okres: 12 (11.VII - 10.IX)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych oraz krzewów i drzew owocowych.

W dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2017 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość KBW dla kraju w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym była dodatnia i wynosiła 5 mm i uległa znacznemu zwiększeniu (o 40 mm) w porównaniu do ubiegłego okresu.

Najniższe wartości KBW w dalszym ciągu notowane są w południowo-wschodniej Polsce na: Roztoczu Środkowym, Płaskowyżu Tarnogrodzkim, Równinie Bełzkiej oraz Podgórzu Rzeszowskim i wynoszą od -100 do -119 mm.

W lipcu najzimniej było w północnej i północno-wschodniej Polsce od 15 do 17°C. Na tych terenach zimniej było od normy wieloletniej o 0,5°C. Znacznie cieplej było w południowo-zachodniej i południowej części kraju od 18 do ponad 19°C i na tym obszarze cieplej było od normy wieloletniej o ok. 1°C. Na pozostałym terytorium kraju notowano temperaturę powietrza zbliżoną do normy (od 17 do 18°C).

Pierwsza dekada sierpnia była ciepła. Podobnie jak w lipcu również w pierwszej dekadzie sierpnia najzimniej było w północnych obszarach Polski od poniżej 19 do 20°C. Znacznie cieplej było w środkowej Polsce od 19 do ponad 22°C a zdecydowanie najcieplej w południowej części kraju od 22 do ponad 23°C. W drugiej dekadzie sierpnia najzimniej było na Pojezierzu Pomorskim (poniżej 18,0°C). Na przeważającym obszarze kraju notowano temperaturę od 18 do 20°C. Najcieplej było w Kotlinie Sandomierskiej i w południowo-wschodniej Polsce z temperaturą powyżej 20°C. W trzeciej dekadzie sierpnia było bardzo chłodno w północno-wschodnich terenach Polski od poniżej 15 do 15,5°C. W kierunku południowo-zachodnim temperatura powietrza szybko wzrastała, w rejonach najbardziej wysuniętych na zachód było najcieplej od 17 do ponad 18,5°C.

W pierwszej dekadzie września najzimniej było w południowo-zachodniej oraz w północno-wschodniej części kraju od 13 do 14°C, natomiast najcieplej w południowo-wschodniej i północno-zachodniej części od 15 do ponad 15,5°C.

W lipcu zdecydowanie największe opady notowano w północno-zachodniej i północnej części kraju oraz na Nizinie Śląskiej od 130 do ponad 180 mm tj. od 170 do 260% normy wieloletniej. Natomiast najniższe opady wystąpiły na Wyżynie Małopolskiej i w Kotlinie Sandomierskiej od 30 do 50 mm stanowiące 60-90% normy. Na większości terytorium kraju opady były wysokie od 70 do 130 mm i na tych terenach były one wyższe od normy od 100 do 170%. Jedynie w Polsce południowo-wschodniej opady były nieco niższe od 50 do 70 mm (70-100% normy).

Pierwsza dekada sierpnia nie obfitowała już w tak duże opady jak poszczególne dekady lipca. Niemniej na terenie Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej nadal były one duże od 30 do 80 mm. Bardzo małe opady nie przekraczające 10 mm notowano w północno-zachodniej Polsce, na Wyżynach: Śląskiej, Małopolskiej oraz Lubelskiej, miejscami były niższe od 5 mm. Na pozostałym terytorium Polski wynosiły od 10 do 30 mm. W drugiej dekadzie sierpnia najmniejsze opady atmosferyczne (poniżej 10 mm) notowano na krańcach południowo-wschodniej Polski oraz w okolicach Koła, Kłodawy i Włocławka. Natomiast największe opady notowano na Pogórzu Karpackim (ponad 100 mm). Nieco mniejsze ale również wysokie od 50 do 100 mm zanotowano na Pojezierzu Pomorskim, Pogórzu Sudeckim, Podlasiu oraz w dorzeczu górnej Wisły. Na pozostałym obszarze opady notowano od 10 do 50 mm. W trzeciej dekadzie sierpnia duże opady notowano jedynie w północnych rejonach kraju od 40 do ponad 100 mm. Natomiast na pozostałych terenach Polski opady były małe od 10 do 40 mm a miejscami były mniejsze nawet poniżej 5 mm.

W pierwszej dekadzie września pod względem opadów wystąpiło bardzo duże zróżnicowanie od bardzo małych w północno-zachodniej części kraju wynoszących od 5 do 10 mm do bardzo wysokich do ponad 100 mm występujących w różnych rejonach Polski. Szczególnie duże opady zostały odnotwane na bardzo dużej powierzchni kraju: na Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, na Nizinie Mazowieckiej, Podlasiu, Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz w Beskidach. Na tych obszarach notowano opady od 40 do 100 mm.

Opady atmosferyczne ostatniej monitorowanej dekady były duże albo bardzo duże (oprócz północno-zachodnich terenów Polski), natomiast temperatura powietrza oraz usłonecznienie nie były zbyt wysokie, co sprawiło, że w ostatnim okresie znacznie wzrosły zasoby wody dla roślin. Wystąpienie takich warunków pogodowych spowodowały, że susza rolnicza nie jest obecnie notowana na obszarze kraju.

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw.

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska