ARCHIWUM (2017)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2017; okres: 14 (1.VIII - 30.IX)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: rzepaku i rzepiku oraz buraka cukrowego.

W czternastym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość KBW dla kraju w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym była dodatnia, wynosiła 17 mm w porównaniu do ubiegłego okresu uległa zmniejszeniu o 14 mm.

Na przeważającym obszarze Polski występują dodatnie wartości KBW świadczące o nadmiarze wody dla upraw polowych. Na terenie kraju stosunkowo niskie wartości KBW notowane były jedynie na małym obszarze: w Kotlinie Hrubieszowskiej oraz na Grzędzie Sokalskiej wynoszące od -60 do -69 mm.

W sierpniu najzimniej było w północnych obszarach Polski od 16 do 18°C. Na tym terytorium notowano temperaturę powietrza zbliżoną do normy lub wyższą o 0,5°C. Cieplej było w środkowej części kraju od 18 do 20°C i na tym obszarze temperatura powietrza była wyższa od normy o 1-2°C. Zdecydowanie najcieplej było w południowej części Polski od 20 do 21°C, cieplej od normy od 2 do 3°C.

W pierwszej dekadzie września najzimniej było w południowo-zachodniej oraz w północno-wschodniej części kraju od 13 do 14°C, natomiast najcieplej w południowo-wschodniej i północno-zachodniej części od 15 do ponad 15,5°C. W drugiej dekadzie września nadal najcieplej było w południowo-wschodniej części Polski ale już o 1°C zimniej. Natomiast najchłodniej (podobnie jak w poprzedniej dekadzie) było w północno-zachodniej części kraju z tym, że również było to o 1°C zimniej niż w pierwszej dekadzie. Na pozostałym znacznym obszarze kraju notowano temperaturę od 12,5 do 14°C. Zupełnie inny układ rozkładu temperatury powietrza wystąpił w trzeciej dekadzie, albowiem w przeciwieństwie do poprzednich dekad, najzimniej było na dużym obszarze południowego wschodu od 11 do 12°C. Natomiast najcieplej było w północno-zachodniej części kraju od 13 do 14°C.

W sierpniu zdecydowanie największe opady notowano w północno-zachodniej i północnej części kraju oraz na Nizinie Śląskiej (w części północnej) od 100 do 140 mm tj. 150-200% normy wieloletniej. Natomiast najniższe opady wystąpiły na Wyżynie Lubelskiej oraz na Nizinie Śląskiej (w części południowej) od 30 do 40 mm stanowiące 50% normy. Na dużym terytorium kraju opady wynosiły od 40 do 100 mm i na tych terenach stanowiły 50-150%normy.

We wszystkich dekadach września pod względem opadów wystąpiło bardzo duże zróżnicowanie od bardzo małych w północno-zachodniej części kraju wynoszących od 5 do 10 mm do bardzo wysokich (ponad 100 milimetrowych) występujących w różnych rejonach Polski. Szczególnie duże opady od 40 do 100 mm zarówno w pierwszej oraz w drugiej dekadzie zostały odnotwane na bardzo dużej powierzchni kraju: na Pojezierzu Mazurskim, na Nizinie Mazowieckiej, Podlasiu, Wyżynie Małopolskiej oraz w Beskidach. Natomiast w trzeciej dekadzie tej wielkości opady notowano na Wyżynach Małopolskiej i Śląskiej oraz w Beskidach: Śląskim i Wyspowym.

Opady atmosferyczne w ostatnich monitorowanych dekadach w dalszym ciągu na dużej powierzchni kraju były bardzo duże (oprócz północno-zachodnich terenów Polski), powodując w wielu rejonach kraju wystąpienie nadmiaru wody, który utrudnia przeprowadzenie terminowych prac polowych. Ostatnio prowadzone zbiory ziemniaka wykazują słabą jakość surowca co również związane jest z wystąpieniem m.in. wysokich opadów atmosferycznych czego efektem jest gnicie bulw wskutek wystąpienia zarazy ziemniaczanej.

Występujące w ostatnich dekadach warunki pogodowe sprawiły, że susza rolnicza na terenie Polski nie jest notowana.

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw.

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska