ARCHIWUM (2012)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2012; okres: 01 (1.IV - 31.V)

W pierwszym okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2012 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.

Zagrożenie suszą występuje na powierzchni 2,7% gruntów ornych Polski w 214 gminach (7,0% gmin) skupionych w 5 województwach:

Województwo

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonej powierzchni gruntów ornych [%]

wielkopolskie

146

46,2

19,7

łódzkie

30

14,9

5,3

dolnośląskie

24

10,7

2,8

kujawsko- pomorskie

9

5,0

0,6

opolskie

5

4,9

0,1

 

Susza występuje wśród krzewów owocowych uprawianych na glebach I kategorii (bardzo lekkich; grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) i II kategorii (lekkich; grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Dla zbóż ozimych i jarych oraz truskawek susza występuje tylko na glebach I kategorii.

Największe zagrożenie suszą występuje dla krzewów owocowych i obejmuje 2,7% gruntów ornych Polski. Mniejsze zagrożenie dotyczy zbóż ozimych i jarych oraz truskawek, obejmując 1% gruntów ornych powierzchni potencjalnie przeznaczonych pod uprawę tych roślin.

Najniższe wartości KBW występują w południowo-wschodniej części woj. wielkopolskiego, od -150 do -159 mm oraz w woj. przyległych do tego obszaru (w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim i dolnośląskim), osiągając od -120 do -149 mm.

Natomiast najwyższe wartości KBW (dodatnie) odnotowano w południowej części woj. podkarpackiego.

Kwiecień w tym roku był ciepły. Najwyższa temperatura powietrza była w Polsce środkowej i południowej, osiągając 9-10oC, a w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Wyżynie Śląskiej ponad 10oC, na pozostałym obszarze kraju temperatura powietrza również była wysoka, od 7 do 9oC. Jedynie na północy kraju w zachodniej części Pobrzeża Koszalińskiego temperatura była nieco niższa i wynosiła 6-7oC. Na przeważającym obszarze kraju temperatura powietrza była wyższa od średniej wieloletniej (z trzydziestolecia 1971-2000) o 1-2oC, a w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Wyżynie Śląskiej o ponad 2oC.

W kwietniu stwierdzono duże zróżnicowanie na obszarze Polski pod względem opadów atmosferycznych. Bardzo niskie opady, poniżej 20 mm wystąpiły w rejonie pomiędzy Poznaniem, Kołem i Kaliszem, stanowiły one poniżej 50% normy wieloletniej. Niskie opady wynoszące 20-30 mm wystąpiły w zachodniej części kraju oraz w Kotlinie Sandomierskiej, co stanowiło w tych rejonach 50-80% normy. Natomiast na północnym wschodzie opady były wysokie, wynosiły 70-80 mm (ok. 150-180% normy).

W maju najwyższą temperaturę powietrza odnotowano na Nizinie Śląskiej oraz w Południowowielkopolskiej (15-16oC), a najniższą na Pobrzeżu Gdańskim (11,5-13oC).

W maju najniższe opady atmosferyczne wystąpiły na Wybrzeżu (10-20 mm), nieco większe w szerokim pasie na zachód od Wisły (20-30 mm). Najwyższe opady (ponad 100 mm) wystąpiły na Podkarpaciu oraz w zachodniej Polsce (od 40 do 100 mm).