Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2020; okres: 10 (21.VI - 20.VIII) - Warzywa gruntowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie169169.470.60
kujawsko-pomorskie14474.860.16
lubelskie21300.000.00
lubuskie821315.851.59
łódzkie17773.950.17
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31400.000.00
opolskie7111.410.01
podkarpackie16000.000.00
podlaskie11821.690.01
pomorskie1236653.663.29
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie116119.480.23
wielkopolskie2266729.653.02
zachodniopomorskie1137667.2611.87
Polska247726610.741.28

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość