Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2020; okres: 10 (21.VI - 20.VIII) - Krzewy owocowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1695029.594.53
kujawsko-pomorskie1443121.533.26
lubelskie21300.000.00
lubuskie824554.8811.08
łódzkie1772815.824.10
małopolskie18200.000.00
mazowieckie314185.730.34
opolskie711014.080.31
podkarpackie16000.000.00
podlaskie1182319.491.91
pomorskie12310988.6223.88
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10243.920.05
warmińsko-mazurskie1163731.902.33
wielkopolskie22617878.7619.30
zachodniopomorskie11311198.2341.03
Polska247764426.006.99

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. .....

czytaj całość